dinsdag, 17. januari 2017 - 16:54

FNV: tientallen nieuwe meldingen over korten thuiszorg Groningen

FNV: tientallen nieuwe meldingen over korten thuiszorg Groningen
Foto: Archief FBF.nl
Groningen

FNV Zorg & Welzijn heeft de afgelopen weken tientallen nieuwe meldingen gekregen van zorgbehoevende Groningers die door de gemeente zijn gekort op hun thuiszorg.

De teller staat nu op zestig. Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben bij het terug claimen van uren tot nu toe een 100 procent successcore. Dit is geen toeval meer, we hebben aangetoond dat het beleid niet klopt. We blijven cliënten helpen om hun recht te halen, maar eigenlijk is het te gek voor woorden dat dit nog nodig is. Wethouder Schoor moet nu actie ondernemen en het beleid aanpassen. Als hij daar zelf niet toe bereid is, dan wordt het een taak voor de gemeenteraad om orde op zaken te stellen.’

Steeds meer zorgbehoevende Groningse ouderen weten de weg te vinden naar het Zorgactiepunt van FNV Zorg & Welzijn. De gemeente Groningen heeft veel kwetsbare ouderen gekort op hun uren thuiszorg. De FNV roept de gemeente Groningen op om met alle cliënten op korte termijn een nieuw keukentafelgesprek te voeren en maatwerk te leveren.

Zorgpunt Groningen nog open

Cliënten die hulp nodig hebben bij het bezwaar maken of het aanvragen van thuiszorg, kunnen nog steeds terecht bij het zorgactiepunt, dat eind vorig jaar werd geopend. Ze kunnen mailen naar groningen@fnvvoorzorg.nl of bellen naar 06 - 46 98 81 15.

‘Belachelijk’

Ans werkt als vrijwilliger op het actiepunt: ‘We zijn harstikke blij dat alle cliënten via ons weer extra thuiszorg uren krijgen, maar het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat je alleen je recht krijgt als je bezwaar maakt via de FNV. Maar goed, zolang de gemeente het beleid niet bijstelt gaan wij gewoon door met knokken voor deze kwetsbare Groningers om ervoor te zorgen dat ze krijgen waar ze recht op hebben!’

Categorie:
Provincie: