donderdag, 26. januari 2017 - 16:42

In hoger beroep 3 jaar cel geëist tegen ex-directeur woningcorporatie Rochdale

In hoger beroep 3 jaar cel geëist tegen ex-directeur woningcorporatie Rochdale
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Amsterdam

De advocaat-generaal (OM) in Amsterdam heeft tegen de inmiddels 67-jarige ex-directeur Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale een gevangenisstraf van drie jaar geëist. Volgens het OM heeft hij over een groot aantal jaren zijn leidinggevende positie bij Rochdale misbruikt om zich privé te verrijken. Het OM verwijt hem onder meer steekpenningen te hebben aangenomen voor meer dan een miljoen euro.

Dat is niet het enige strafrechtelijk verwijt. Ook gaat het om verduistering in dienstbetrekking: het ten onrechte gebruik laten maken van telefoons en creditcards door familie en de kosten daarvoor af te wentelen op Rochdale. Die kosten en posten hebben een andere orde van grootte. “Maar dat die posten worden opgevoerd levert een illustratie op van het niet langer willen begrijpen of acht wensen te slaan op het basale verschil tussen het mijn en dijn.” Ook het plegen van belastingfraude, witwassen en tot slot het plegen van meineed voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningbouwcorporaties schetsen in samenhang een beeld dat verdachteernstig crimineel verwijtbaar heeft gehandeld.

Het OM rekent het de ex-directeur zwaar aan dat hij door zijn handelwijze doelbewust voor langere tijd misbruik heeft gemaakt van zijn positie als directeur/bestuurder van Rochdale en het vertrouwen dat de Raad van Commissarissen in hem stelde. Ook heeft hij het vertrouwen van de samenleving in de integriteit van woningcorporaties, en meer specifiek dat van de bewoners en medewerkers in woningcorporatie Rochdale geschaad. De omvang van de omkoping is groot. “Het OM tilt zwaar aan de ernst van de feiten. Feiten die zijn gepleegd in zijn hoedanigheid van topbestuurder. Als topbestuurder heeft hij misbruik gemaakt van die positie. Hij heeft anderen gemanipuleerd, zijn organisatie opgelicht en hij heeft gefraudeerd en zich verrijkt. Hij beschadigde daardoor ook het imago en integriteit van corporaties en zijn medewerkers.”

Een onvoorwaardelijke celstraf van aanzienlijke duur is hier op zijn plaats, zo stelde de advocaat-generaal. “Verdachte plaatste zich zelf in het midden van zijn eigen universum. Daarvoor moesten normen en waarden buigen. Dat heeft zich geuit in de strafbare feiten. In het dossier is een langzame maar gestage opbouw te zien van het overtreden van eerst wellicht interne afspraken, maar tegelijkertijd ook al strafrechtelijke normen. De feiten hebben zich afgespeeld gedurende circa tien jaar. Zijn strafrechtelijk verwijtbaar handelen escaleert met de loop der jaren. Bedragen worden groter, bedragen worden vaker onder de toonbank geschoven en het aantal incidenten neemt toe. Hij gleed met grote snelheid af van het door hemzelf gecreëerde hellend vlak.”

De rechtbank veroordeelde de ex-directeur op 10 december 2015 tot tweeënhalf jaar cel. De medeverdachten zijn veroordeeld tot één en twee maanden celstraf met een taakstraf van 240 uur. De ex-echtgenoot van de ex-directeur werd veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het opmaken van een valse factuur. Deze straffen zijn onherroepelijk.