vrijdag, 24. februari 2017 - 17:40 Update: 24-02-2017 17:48

Ruim 2000 m3 mest stroomt in water na knappen mestsilo in Aalten

Ruim 2000 m3 mest stroomt in water na knappen mestsilo in Aalten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Aalten

In het Gelderse Aalten is donderdagavond, waarschijnlijk als gevolg van de zware storm, een mestbassin of mestsilo geknapt. 'Hierbij is naar schatting ongeveer 2000 m3 mest in een watergang gestroomd die uitkomt in de Schaarsbeek', zo meldt het Waterschap Rijn en IJssel vrijdag.

Opruimwerkzaamheden in volle gang

'De opruimwerkzaamheden op het betreffende perceel zijn in volle gang. De mest is via een kleinere watergang in de Schaarsbeek gelopen. De kleine watergang is afgedamd en wordt nu leeggepompt. Daarna zal de watergang schoongemaakt worden', aldus het waterschap.

De mest die in de Schaarsbeek terecht is gekomen verplaatst zich, sterk verdund met water, via de Keizersbeek en de Aa-Strags naar de Oude IJssel en uiteindelijk naar de Gelderse IJssel. 

Het waterschap onderwerpt  het hele traject vanaf de Aa-Strang tot aan de plaats van het incident aan een visuele inspectie en meet de op verschillende plekken de zuurstofconcentraties. De zuurstofmetingen worden ook komend weekeinde nog uitgevoerd. Tot op heden zijn nog geen (voor het waterleven) verontrustende zuurstofconcentraties waargenomen.

Verwachting komende dagen

De mest op het perceel zelf en in de watergang stinkt, alsof een boer vlakbij mest aan het uitrijden is. De verwachting is dat de stank nog wel een paar dagen zal aanhouden. De lozing verplaatst zich redelijk snel door de beken, maar naar verwachting duurt het nog wel vier tot vijf dagen voordat alle mest via de beken is afgevoerd naar de Gelderse IJssel. 

Stankoverlast

In die tijd zal het water (lokaal) stinken en bruin kleuren. Door de lozing kan bovendien de komende dagen op het hele traject tot aan de  Gelderse IJssel sterke schuimvorming optreden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):