zaterdag, 8. april 2017 - 10:13

Goudvissen dobberen nog wel even rond in de Veenendaalse Brouwersgracht

in de Veenendaalse Brouwersgracht
Foto: freeimages
Veenendaal

Stichting platform Stop invasieve exoten is verbaasd en verontwaardigd over het besluit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) om de 80 goudvissen in de Veenendaalse Brouwersgracht nog langer te laten rondzwemmen.

RVO.nl had Hans van Manen, die de exotische vissen had uitgezet, eerder opgedragen om ze allemaal uiterlijk op 8 april terug te vangen. Uit een bericht in de Gelderlander dat op vrijdagmiddag 7 april verscheen, blijkt dat RVO.nl met de man onderhandelingen voert, en dat die waren uitgelopen. ,,Voor de rest kan ik er niets over zeggen’’, aldus de Veenendaler in de Gelderlander.

 “Het is ongelofelijk wat hier gebeurt, ” aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform. “In november 2016 dienden we een handhavingsverzoek in bij RVO.nl , omdat Hans van Manen met het uitzetten van die goudvissen de Flora- en faunawet had overtreden. Vervolgens duurde het ruim drie maanden tot RVO.nl een besluit nam. We waren heel blij dat ons verzoek werd gehonoreerd en dat de RVO.nl een ferm besluit nam:  de 80 goudvissen moesten uiterlijk 8 april allemaal zijn weggevangen. Reden daarvoor was dat “het gezien het formaat van de aangetroffen goudvissen in de lijn der verwachting ligt dat de voorplanting zich reeds in het komende seizoen zal voordoen.” Geconstateerd werd ook dat de Brouwersgracht een hemelwater afvoerende functie heeft en via het Omleidingskanaal in verbinding staat met de Grift en het Valleikanaal. “Experts hebben eveneens geoordeeld dat de aanwezigheid van de goudvissen negatieve effecten kan hebben voor de inheemse fauna, met name (maar niet uitsluitend) door hybridisatie met de in de regio aanwezige kroeskarper” zo staat in het besluit te lezen.”

“Het was dus niet voor niets dat de goudvissen snel moesten worden weggevangen. En zelfs als Hans van Manen bezwaar had gemaakt tegen het besluit, had dat geen opschortende werking gehad. Als de goudvissen op 8 april niet allemaal uit de gracht waren verwijderd, zou RVO.nl  dat zelf laten doen op kosten van Hans van Manen.”

“Over zo’n zogeheten ‘last onder bestuursdwang’ valt helemaal niet te onderhandelen. Door zo’n onderhandelingstraject in te gaan, ondermijnt de RVO.nl op ernstige wijze haar geloofwaardigheid. Bovendien wordt met iedere dag uitstel de kans groter dat de goudvissen gaan paaien en vervolgens in grote aantallen in de omringende wateren terechtkomen. De schade aan de natuur, bijvoorbeeld door kruising met de inheemse kroeskarper, zal dan onherstelbaar zijn, want dan kan je ze echt niet meer terugvangen,” aldus Reinhold. 

Categorie:
Provincie: