dinsdag, 23. mei 2017 - 10:52 Update: 23-05-2017 12:14

'Leraar heeft imagoprobleem'

'Leraar heeft imagoprobleem'
Foto: fbf
Groningen

In de laatste tien jaar is het maatschappelijk aanzien van de leraar in het basis- en voortgezet onderwijs achteruit gegaan.

De leraar basisonderwijs heeft beduidend minder aanzien dan de collega's in het voortgezet onderwijs. Dit meldt Maastricht University., zo schrijft de Nationale Onderwijsgids dinsdag.

Uit het onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en Econy's blijkt dat afgestudeerde leraren voor het voortgezet onderwijs goed  verdienen. Hun startsalaris ligt zo'n tien procent hoger dan andere hbo-afgestudeerden.  Het salaris van de leraren van de pabo is na 2008 onder dat van andere hbo'ers komen te liggen. De beloning geldt als een van de statusindicatoren die samenhangen met het maatscahappelijk aanzien. Het opleidingsniveau van leraren is hoog. Maar er zijn steeds meer hoger opgeleide beroepsgroepen bijgekomen. Het opleidingsniveau van de leraar is daarmee minder exclusief geworden ten opzichte van de rest van de bevolking. Mogelijk heeft dat ook invloed op het image van de leraar.

Lerarentekort basisionderwijs groot

Hoewel er in het voortgezet onderwijs bij bepaalde vakken ook een lerarentekort is, is het in het basisonderwijs veel nijpender. Bij de hbo lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs is het aantal meldingen nagenoeg gelijk gebleven, terwijl de instroom in de pabo sterk is gedaald. Dat laatste heeft mede te maken met de verhoogde kwaliteitseisen, die op den duur zouden kunnen leiden tot een hoger aanzien van de leraar.

Beroepsladder

Op de beroepsladder staat de docent lichamelijk opvoeding op de laatste plaats, gevolgde door de leraar basisonderwijs. De docent lichamelijke opvoeding staat op plaats 86, de leraar basisonderwijs op 69. Het aanzien van de basisschoolleerkracht is vergelijkbaar met dat van een secretaresse, boekhouder of verzekeringsagent. De leraar middelbaar beroepsonderwijs staat tien plaatsen hoger op plaats 59; de leraar vmbo en onderbouw havo/vwo staat op 50, en de leraar bovenbouw havo/vwo op 43

Categorie:
Provincie:
Tag(s):