woensdag, 7. juni 2017 - 9:32 Update: 07-06-2017 9:37

Kort geding Milieudefensie voor gezonde lucht vindt plaats op 23 augustus

Kort geding Milieudefensie voor gezonde lucht vindt plaats op 23 augustus
Foto: fbf
Amsterdam

Op 23 augustus vindt het kort geding voor gezonde lucht plaats dat Milieudefensie aanspande tegen de Nederlandse Staat. Bij de rechtbank van Den Haag eist Milieudefensie dat de overheid zo snel mogelijk maatregelen neemt om de lucht gezonder te maken en in ieder geval te laten voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen.

De uitgebreide behandeling van de rechtszaak die Milieudefensie aanspande vindt eind dit jaar plaats en leidt waarschijnlijk pas in 2018 tot een uitspraak. Daar wil Milieudefensie niet op wachten. Anne Knol, campagneleider mobiliteit: “Het is absoluut noodzakelijk dat de rechter nu snel een uitspraak doet, langer wachten is onverantwoord. Iedere dag ademen alle mensen in Nederland ongezonde lucht in, met jaarlijks duizenden ernstig zieken en sterfgevallen tot gevolg.”

Gezondheidsschade door luchtvervuiling

Al jaren is duidelijk dat luchtvervuiling leidt tot ernstige aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, chronische longziekten en longkanker. Duizenden mensen worden hier jaarlijks door getroffen. Recente wetenschappelijke studies laten zien dat luchtvervuiling ook zorgt voor onder andere dementie, leerachterstanden, slaapproblemen en een verminderende werking van antibiotica. “Vervuilende deeltjes kunnen tot diep in de bloedbaan en de hersenen doordringen en op veel verschillende plekken schade aanrichten. Daar wordt steeds meer over bekend. Deze informatie maakt onze zaak voor gezonde lucht des te urgenter”, zegt Anne Knol.

Overweldigende steun

Milieudefensie startte onlangs een crowdfundingsactie om het kort geding te bekostigen. De steun voor deze procedure voor gezonde lucht bleek overweldigend. In slechts vijf dagen was het benodigde geld binnen: 9.500 euro, gedoneerd door 467 mensen. Sindsdien werkte Milieudefensie samen met een advocaat aan de dagvaarding. De rechtbank kondigde daarop aan dat de zitting van het kort geding plaatsvindt op 23 augustus bij de rechtbank in Den Haag.

Van alle kanten kritiek op luchtbeleid

Niet alleen Milieudefensie heeft kritiek op het luchtbeleid van de Nederlandse overheid. In februari dit jaar noemde de Europese Commissie de luchtvervuiling in Nederland ‘zorgwekkend’. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam staan in de top 12 meest vervuilde stedelijke gebieden van Europa.

Deze maand concludeerde de Algemene Rekenkamer dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nauwelijks zicht heeft op de effectiviteit van de maatregelen die zij de laatste jaren genomen heeft. Het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid wordt niet of nauwelijks geëvalueerd, stelde de Rekenkamer. “Als je ziet hoe slecht het luchtbeleid functioneert en hoe weinig prioriteit dit krijgt van de Staat, is het geen wonder dat Nederland na al die jaren nog steeds niet aan de Europese wet voldoet. Daarmee zet de overheid willens en wetens onze gezondheid op het spel. Met dit kort geding hopen we de Staat er eindelijk toe te dwingen om te zorgen voor gezonde lucht”, aldus Anne Knol.