vrijdag, 30. juni 2017 - 13:34

Mogelijk minder hinder voor reizigers bij werkzaamheden aan het spoor

Mogelijk minder hinder voor reizigers bij werkzaamheden aan het spoor
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Staatssecretaris Dijksma publiceerde vandaag een visie van de spoorsector op onderhoud van het spoor. Rover is blij met de aandacht hierin voor de hinder van werkzaamheden voor de reizigers. Rover schreef hierover vorig jaar een notitie aan het ministerie van IenM en ProRail, omdat zij de hinder buitensporig vonden en steeds groter zagen worden. De nu gepresenteerde visie bevat diverse aanknopingspunten om die hinder voor reizigers te verminderen.

Een van de mogelijkheden om de overlast voor reizigers te verminderen is kritischer te kijken naar de effecten van aangescherpte veiligheidsregels. Rover heeft daarover in de afgelopen jaren regelmatig aan de bel getrokken. Tot 2014 kon bijvoorbeeld de treindienst over één spoor doorgaan als aan het andere spoor gewerkt wordt. In het buitenland is dat nog steeds zo. Dat is voor reizigers veel beter dan over te moeten stappen in vervangende busdiensten.

Rover ziet ook voordelen als de aannemer in een eerder stadium in overleg gaat met de vervoerder. Dit is opgenomen in de visie. Wel vraagt Rover nog om een norm die grenzen stelt aan de hoeveelheid hinder die reizigers mogen ondervinden.

Een bezuinigingsoptie waarover nog niets is besloten is het weghalen van een kwart van de wissels. Een evaluatie van ProRail wijst uit dat kostenbesparing geen goede drijfveer is om wissels te slopen. Bovendien ontbreekt het in Nederland aan een gezamenlijke langetermijnvisie op gebruik en inrichting van het spoor. Die is nodig om het eens te worden over hoeveel wissels er nodig zijn voor kwalitatief goed treinvervoer nu en in de toekomst. Rover onderstreept in een reactie op de evaluatie het belang van deze langetermijnvisie.

 

Categorie:
Provincie: