dinsdag, 18. juli 2017 - 21:25 Update: 19-07-2017 8:35

Gemeente Amsterdam gaat leraren compenseren voor reiskosten OV

Amsterdam gaat reiskosten leraren compenseren
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Leraren in het basis- en middelbaar onderwijs die in Amsterdam werken en verder dan 20 kilometer wonen van de school worden door de gemeente gecompenseerd voor de reiskosten voor het openbaar vervoer. 'De regeling geldt voor 2 jaar. Per jaar is 200.000 euro beschikbaar', zo meldt de gemeente Amsterdam dinsdagavond.

Aanpak lerarentekort

Voor de komende jaren wordt een aanzienlijk lerarentekort voorspeld. In het Amsterdamse basisonderwijs alleen al kan het tekort oplopen tot 400 fte in 2020. De gemeente Amsterdam zet samen met de schoolbesturen en lerarenopleidingen stevig in om het lerarentekort aan te pakken.

Een van de belemmeringen voor leraren om in Amsterdam les te geven zijn de reiskosten. Via hun cao krijgen leraren maximaal 80 euro per maand vergoed. De gemeente Amsterdam stelt een aanvullende reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer beschikbaar van minimaal 500 euro tot maximaal 2.000 euro per leraar per schooljaar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand woon-werkverkeer. De leraar moet een dienstverband hebben van minimaal 0,6fte per week.

Meer parkeerplekken beschikbaar voor scholen dan nu gebruikt

Naast het vergoeden van de reiskosten is ook gekeken naar parkeerplekken voor leraren. Voor alle Amsterdamse scholen zijn ongeveer 2000 maatschappelijke parkeervergunningen beschikbaar. Uit onderzoek blijkt dat er daarvan maar 900 worden gebruikt. Er is dus nog ruimte voor leraren om een parkeervergunning te krijgen. 

Parkeervergunningen

Amsterdam stelt de schoolbesturen in staat om gezamenlijk de parkeervergunningen te verdelen, zodat alle plekken benut worden. Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: 'Amsterdam is een fantastische stad om les te geven. Ik hoop met de reiskostenvergoeding en het herverdelen van de parkeerplekken huidige leraren te behouden en nieuwe leraren van buiten de stad aan te trekken.'

Tegemoetkoming kosten geschiktheidsonderzoek zij-instromers.

Het college heeft ook besloten om het geschiktheidsonderzoek voor zij-instromers te financieren. Een belangrijke barrière voor scholen om zij-instromers aan te nemen is dat deze een geschiktheidsonderzoek moeten doen, die door de scholen betaald worden. Als een zij-instromer geschikt is, krijgen de scholen de kosten vergoed van het Rijk. 

Als een zij-instromer ongeschikt blijkt, moeten de scholen het onderzoek van maximaal 5.000 euro zelf betalen. De gemeente Amsterdam gaat deze kosten nu financieren, zodat de drempel voor scholen om een zij-instromer aan te nemen wordt weggenomen. Hiervoor is komend schooljaar 100.000 euro beschikbaar. Op 14 september worden de voorstellen van het college in de raadscommissie Jeugd en Cultuur besproken.

Categorie:
Provincie: