maandag, 11. september 2017 - 21:57

Veel overtredingen bij Brabantse veehouders

Veel overtredingen bij Brabantse boeren
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Bosch

Als de gemeenten meewerken, is het mogelijk om alle veehouderijen in Brabant binnen 3 jaar op een uniforme manier te controleren. Dat blijkt uit een pilot die de provincie samen met 9 gemeenten heeft uitgevoerd. Méér en beter controleren van veehouderijen is ook hard nodig, zo meldt de provincie Brabant.

Een steekproef onder 15 gemeenten heeft veel tekortkomingen aan het licht gebracht. In 12 van de 15 gemeenten overtraden veehouderijen vergunningsvoorschriften zonder dat er adequaat tegen werd opgetreden. De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijnstof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer/andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring.

Te weinig controles

Het aantal controles dat gemeenten uitvoeren is bovendien lager dan in beleids- of uitvoeringsplannen is vastgelegd. In vijf gemeenten was het zeven tot dertien jaar geleden sinds de laatste controle.

Uitnodiging aan gemeenten

Alle gemeenten uit de steekproef hebben een individuele terugkoppeling gehad van de bevindingen. Daarnaast wordt het rapport ter informatie toegestuurd aan alle gemeentebesturen in Brabant met daarbij de dringende uitnodiging om mee te doen aan de intensivering van het toezicht op veehouderijen.

Pilot met 9 gemeenten

Om het controleren van veehouderijen te verbeteren, heeft de provincie onlangs samen met 9 gemeenten een pilotproject uitgevoerd. Deze pilot wijst uit dat er een uniform inspectieprogramma kan worden ontwikkeld waarmee alle veehouderijen in Brabant tussen 2018 en 2021 tenminste één keer kunnen worden gecontroleerd. Daarbij kunnen ook aanverwante aspecten als de aanwezigheid van asbest daken, leegstaande VAB’s (vrijgekomen agrarisch bedrijf) en ondermijning worden meegenomen.

Categorie:
Provincie: