dinsdag, 24. oktober 2017 - 18:47 Update: 24-10-2017 19:10

7000 voertuigen minder op Vestdijk zorgt voor schonere lucht

7000 voertuigen minder op Vestdijk zorgt voor schonere lucht
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Eindhoven

De door de gemeente Eindhoven gewenste verkeersreductie op de Vestdijk is bereikt. 'Dit blijkt uit monitoringsresultaten van de praktijkopstelling op de Vestdijk', zo meldt de gemeente Eindhoven dinsdag.

'De huidige verkeersdruk is tot ca. 7.000 motorvoertuigen per etmaal gedaald. Dat heeft een positieve uitwerking op de luchtkwaliteit. Recente RIVM-berekeningen op basis van deze praktijksituatie bevestigen dat de luchtkwaliteit door de verkeersaanpassingen dusdanig sterk is verbeterd dat deze binnen de wettelijke norm blijft', aldus de gemeente.

Toename elders

Verder geven de monitoringsresultaten aan dat er met name op de Ring, Kanaaldijk-Zuid, Edenstraat, Tramstraat en Gabriël Metsulaan een toename van het autoverkeer is. Dit is een aandachtspunt in het vervolgproces, maar de toenames blijven binnen de wettelijke luchtkwaliteitsnorm. Daarnaast zijn het negeren van de knip en kerende auto’s op de Kanaalstraat en Ten Hagestraat aandachtspunten. De gemeente blijft de situatie monitoren en gaat vanuit gesprekken met betrokkenen bekijken welke concrete verbeteringen realiseerbaar zijn.

Goed bereikbaar centrum

Eindhoven streeft naar het verbeteren van de luchtkwaliteit in het centrum. Daarvoor is het verminderen van doorgaand autoverkeer noodzakelijk. Op de Vestdijk hebben auto’s voortaan nog één rijbaan. Op deze wijze ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en extra groen (gezond leefklimaat) en blijft het centrum voor iedereen goed bereikbaar. Bovendien biedt het de mogelijkheid om samen met stakeholders invulling te geven aan de vrijgekomen ruimte.

Verkeersaanpassingen

Sinds eind mei zijn op de Vestdijk en Hertogstraat vanuit een provisorische en tijdelijke inrichting verkeersaanpassingen gedaan. Deze opstelling biedt de kans om effecten en ervaringen van bepaalde aanpassingen in de praktijk te ervaren, en deze om te zetten in verbeteringen voor een definitief ontwerp. 

Belangrijkste verandering is de zogeheten knip, waarbij automobilisten ter hoogte van het kruispunt Ten Hagestraat-Kanaalstraat niet meer rechtdoor mogen rijden richting 18 Septemberplein. Ook is er één rijbaan minder voor autoverkeer. In september zijn verschillende monitoringsmiddelen ingezet om inzicht te krijgen in met name de verkeerseffecten. De resultaten daarvan zijn onderwerp van gesprek met de bewoners en ondernemers van de Vestdijk en met vertegenwoordigers van omliggende buurten.

Ontwerpproces

De komende maanden wordt duidelijk hoe de nieuwe Vestdijk in zijn definitieve vorm eruit komt te zien. Het projectteam Vestdijk is momenteel bezig met ontwerpen. Belangrijk daarbij zijn de monitoringresultaten van de huidige, tijdelijke inrichting, en de wensen en aandachtspunten van ondernemers en bewoners van de Vestdijk en directe omgeving. 

Het ontwerpproces gebeurt stapsgewijs en in samenspraak met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Gaandeweg worden keuzes gemaakt voor het wegprofiel met bijvoorbeeld water, bomen, fietspaden, fietsparkeren, voetgangersoversteken, laden en lossen, verlichting, overig groen en verblijfs- en ontmoetingsplekken. 

Eind dit jaar nemen burgemeester en wethouders een besluit over het voorlopig ontwerp, waarna het wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het streven is om medio 2018 te starten met de uitvoeringswerkzaamheden.

Categorie:
Provincie: