dinsdag, 24. oktober 2017 - 20:06 Update: 24-10-2017 20:13

Koninklijk paar op streekbezoek in het Eemland

Koninklijk paar op streekbezoek in het Eemland
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amersfoort

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag een streekbezoek gebracht aan het Eemland in de provincie Utrecht. Tijdens het bezoek stond het stroomgebied van de rivier de Eem centraal, een gebied waarin dorpen en steden van verschillende grootte en karakter omgaan met veranderingen in de streek.

In het Eemland groeit het inwoneraantal, breidt de stad Amersfoort uit naar het platteland en staan landbouw en bedrijvigheid voor economische en maatschappelijke uitdagingen. De Eem stroomafwaarts volgend van Amersfoort tot aan het Eemmeer, bezochten de koning en koningin plaatsen in de gemeenten Amersfoort, Soest, Eemnes en Bunschoten.

Amersfoort

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima startten hun bezoek waar de rivier de Eem begint: bij de Koppelpoort in het oude centrum van Amersfoort. Een wandeling langs de oevers bracht hen naar het moderne Eemplein. Het daaraan gelegen Eemhuis is in 2014 gebouwd en biedt onderdak aan vier instellingen die voor de streek van cultureel belang zijn: het Archief Eemland, de Bibliotheek Eemland, Kunsthal KAdE en kunstcentrum Scholen in de Kunst.

Na een optreden van het Amersfoorts Jeugd Orkest en leerlingen van Scholen in de Kunst spraken de koning en koningin met oude en nieuwe inwoners van Amersfoort over de invloed van het snel groeiende inwoneraantal op de identiteit van de stad. Centraal in het gesprek stond hoe de groter wordende stad voorzieningen voor alle inwoners kan bieden, samenhang kan creëren en toch zijn eigenheid kan behouden.

Soest

In Soest bezocht het koninklijk paar vervolgens boerderij Het Gagelgat, een monumentale locatie van Stichting De Paardenkamp. De Paardenkamp is een nationaal rusthuis voor oudere paarden en pony’s. Naast kennisoverdracht heeft de stichting een rol in het behoud van landschap en natuur. De koning en koningin spraken met betrokkenen bij de ontwikkeling en het behoud van dit landelijk gebied dicht bij groeistad Amersfoort.

Daarnaast ontmoetten zij op Het Gagelgat vertegenwoordigers en cliënten van zorginstellingen Amerpoort en Sherpa uit Baarn. Deze instellingen spelen in de regio een belangrijke rol in de begeleiding en opvang van mensen met een beperking. Ook op Het Gagelgat werken wekelijks cliënten van Amerpoort mee. Cliënten van beide organisaties tonen ter plekke kunstzinnige vaardigheden.

Eemnes

In gemaal Eemnes sprak het koninklijk paar vervolgens met boeren uit de Eempolder over het agrarisch bedrijf en de uitdagingen rond natuurbeheer en duurzaamheid. Het voormalig stoomgemaal dateert uit 1880 en nam de rol over van de watermolen waarmee vanaf 1791 de Eemnesser polder werd drooggelegd. Het functioneert nu als elektrisch gemaal. De koning en de koningin staken daarna per veerpont de Eem over naar Eemdijk in de gemeente Bunschoten.

Bunschoten

In Zorg- en Wooncentrum De Haven in Spakenburg ontmoetten de koning en koningin medewerkers en vrijwilligers van in het centrum bijeengebrachte organisaties en faciliteiten.

Jeugd- en Welzijnsorganisatie De Boei ondersteunt de zorgdienstverlening met verschillende projecten, zoals een buurtbus die de wijk intrekt voor behoud en vernieuwing van sociale contacten, met name onder ouderen. Na de buurtbus bezochten de koning en koningin jongerenwerk, een vraagbaak voor ouderen en de brasserie waar jongeren met een lichtverstandelijke beperking in de bediening werken.

Het streekbezoek werd afgesloten met een wandeling door de museumhaven van Spakenburg naar Scheepstimmerwerf Nieuwboer. Deze nog werkende werf is een rijksmonument en gespecialiseerd in oude ambachten uit de botterbouw. De werf speelt een belangrijke rol in het behoud van de botter, het unieke varend erfgoed van de voormalige Zuiderzeehaven.

Categorie:
Provincie: