zaterdag, 25. november 2017 - 13:43 Update: 25-11-2017 14:12

NFI en Universiteit Utrecht vormen nieuw Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

NFI en Universiteit Utrecht vormen nieuw Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Afgelopen woensdag heeft de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, ondersteund door de kennis en kunde van Forensisch deskundigen van het NFI, het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) gelanceerd.

Uniek samenwerkingsverband

Forensisch deskundigen van het NFI brengen in een uniek samenwerkingsverband met diergeneeskundigen hun kennis en kunde in om dierenmishandeling vroeg te signaleren. 

Dierenartsen

Het herkennen van dierenmishandeling is nieuw en bij dieren soms lastig. Via een beveiligde website kunnen dierenartsen bij een vermoeden van dierenmishandeling, anoniem gegevens en (röntgen)foto’s uploaden. De specialisten van het LED kunnen deze gegevens duiden om dierenmishandeling te onderscheiden van (zeldzame) aandoeningen, ongelukken en gevolgen van gedrag door het dier zelf of andere dieren. De gecombineerde beoordeling van dit expertpanel zorgt voor diagnostiek die voldoet aan de hoogste eisen en voorkomt dat vermoedens verkeerd geduid worden.

Forensische diergeneeskunde

Deskundigen van het NFI doceren al sinds 2013 aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht het vak forensische diergeneeskunde. Dankzij het LED is het nu mogelijk om de expertise van het NFI voor alle dierenartsen toegankelijk te maken. 

Elke dierenarts kan bij een vermoeden van mishandeling contact opnemen met het LED en zijn onderzoeksbevindingen bespreken. Op basis van een gecombineerd diergeneeskundig / forensisch consult kan de aanvragend dierenarts besluiten om al dan niet een melding bij telefoonnummer 144 (Red een Dier) te maken 

Relatie huiselijk geweld

Onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie is tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld of kindermishandeling. Inzichten over de aard en omvang van deze problematiek in Nederland ontbreken. Het tijdig herkennen van dierenmishandeling kan echter meer leed besparen. 

Binnen het LED zal wetenschappelijk onderzoek door Bureau Beke worden verricht dat meer kennis over (plegers van) dierenmishandeling oplevert. Met dit onderzoek kunnen meer preventieve maatregelen voor huiselijk geweldssituaties getroffen worden. 

De oprichting van het LED is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie & Veiligheid , het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en de Koninklijke Hondenbescherming.

Categorie:
Provincie: