woensdag, 24. januari 2018 - 22:12

Luchtkwaliteit Utrecht verbeterd maar kan nog beter

Luchtkwaliteit Utrecht verbeterd maar kan nog beter
Foto: Archief EHF
Utrecht

De luchtkwaliteit is in 2016 verbeterd en voldoet in de provincie Utrecht bijna overal aan de Europese normen, maar nog niet aan de advieswaarden van de WHO. 'Samenwerking op Europees, landelijk en regioniveau blijft nodig om de luchtkwaliteit verder te verbeteren richting de WHO advieswaarden', zo meldt de provincie Utrecht woensdag.

Stad Utrecht

In de stad Utrecht resteert nog één overschrijding van de Europese normen. De concentraties liggen echter grotendeels nog boven de advieswaarden van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Volgens prognose van het RIVM zijn de WHO advieswaarden van het WHO in 2030 binnen handbereik bij uitvoering van vaststaand en voorgenomen Nederlands en Europees beleid.

Advies Gezondheidsraad

Volgens het op 23 januari verschenen advies van de Gezondheidsraad is er nog aanzienlijke gezondheidswinst te behalen. Om dat te bereiken moet de luchtkwaliteit nog verder verbeteren dan de WHO adviseert. Dat vergt volgens de Gezondheidsraad ambitieuze plannen van de overheid. De Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht - die op 5 februari 2018 ter besluitvorming in PS Utrecht ligt, is een stap in die richting.

Gezonde leefomgeving

De provincie werkt nauw samen met partners in de regio aan het verder verlagen van de concentraties. Het realiseren van een gezonde leefomgeving - om daarmee onze regio gezond, bereikbaar en aantrekkelijk te houden - is één van de belangrijkste opgaven waarvoor de provincie staat.

'We doen het samen'

Luchtverontreiniging is een grensoverschrijdend probleem en kan niet door de regio alleen opgelost worden. Samenwerking is de sleutel tot een effectieve vermindering van de ziektelast door luchtverontreiniging. Niet alle maatregelen die nodig zijn kunnen op gemeentelijk of provinciaal niveau genomen worden. 

Vanuit het Rijk en vanuit Europa zal er hard gestuurd moeten worden op bijvoorbeeld schonere stallen voor de agrarische sector, ontmoediging van het gebruik van fossiele brandstoffen en het versnellen van de vervanging van oude voertuigen. Maar ook zelf kunnen we ons steentje bijdragen door bijvoorbeeld te kiezen voor een elektrische auto, vaker de fiets te pakken of ons huis beter te isoleren. Daardoor zorgen we er samen voor dat de lucht gezonder wordt.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media:  TwitterFacebook of Google+

Categorie:
Provincie: