vrijdag, 23. maart 2018 - 16:46 Update: 23-03-2018 16:47

Man die ouders neerstak veroordeeld tot TBS

Man die ouders neerstak veroordeeld tot TBS
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leeuwarden

Vrijdag heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, een man veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor doodslag op zijn moeder en poging tot doodslag op zijn vader. Dit heef de rechtbank vrijdag bekendgemaakt.

De rechtbank acht niet bewezen dat dit met voorbedachte raad is gedaan. Omdat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar was, is naast de maatregel TBS met dwangverpleging geen straf opgelegd.

Vrijspraak van voorbedachte raad

Het openbaar ministerie vorderde vrijspraak van de in eerste instantie ten laste gelegde voorbedachte raad. Volgens de officier van justitie was er weliswaar sprake van aanknopingspunten voor een bewezenverklaring van voorbedachte raad, maar ook van punten die dat tegenspreken. 

Hij was van mening dat op grond van de bewijsmiddelen onvoldoende overtuigend kan worden vastgesteld dat er bij verdachte sprake is geweest van een moment van kalm beraad en rustig overleg, zodat voorbedachte raad niet bewezen kan worden. De raadsman van de verdachte was dat met de officier van justitie eens. Daarbij bepleitte de raadsman dat de ten laste gelegde doodslag en poging tot doodslag wel wettig en overtuigend konden worden bewezen.

Doodslag en poging tot doodslag bewezen

De rechtbank acht ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zijn moeder van het leven heeft beroofd, doordat hij haar met dat opzet meermalen met een mes in de hals heeft gestoken. Ook dat hij een poging heeft gedaan zijn vader van het leven te beroven, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen. De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens de deskundigen is er bij verdachte sprake van een psychotische stoornis. 

Deze stoornis is al enkele jaren, en ook tijdens de bewezenverklaarde feiten, duidelijk aanwezig. Gezien het directe verband tussen zijn psychotisch beleven en de bewezenverklaarde feiten, is verdachte volgens de deskundigen ontoerekeningsvatbaar te achten ten aanzien van deze feiten. De rechtbank neemt die conclusies over en concludeert dat het bewezen verklaarde aan verdachte niet kan worden toegerekend. De rechtbank acht verdachte dan ook niet strafbaar en heeft verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging.

TBS met dwangverpleging

De deskundigen concludeerden ook dat zonder behandeling geen verbetering te verwachten valt en dat de kans dat verdachte op een vergelijkbare manier in de fout gaat op zowel korte als lange termijn hoog is. Een verplichte behandeling in het kader van een terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege is volgens die deskundigen de enige optie. De rechtbank kan zich daar in vinden en heeft aan verdachte deze maatregel opgelegd.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):