dinsdag, 10. april 2018 - 14:19 Update: 10-04-2018 18:12

NS voor tonnen opgelicht

NS voor tonnen opgelicht
Foto: NS
Utrecht

NS heeft altijd aandacht gehad voor misbruik- en fraudepreventie, maarsinds een jaar maken we er extra werk van. Hiervoor is een team opgericht met specialisten van verschillende afdelingen, zoals Service en Operatie, Juridische Zaken, Financiën en IT. Met het team brengen we kennis en ervaring bij elkaar en kunnen we sneller en effectiever maatregelen treffen. Vandaag dienen in de rechtbank van Den Haag twee zaken waarbij NS geleden schade op de daders probeert te verhalen. Onze betalende klanten hebben er recht op dat fraude en misbruik door ons worden aangepakt.

Het een jaar geleden opgerichte team kijkt in eerste instantie naar preventie. Er is een register opgesteld met tientallen denkbare vormen van misbruik. Deze wordt als checklist gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Waar een risico zit, worden de benodigde maatregelen genomen om dat risico af te dekken. Dat kan bijvoorbeeld een technische aanpassing zijn, of de aanpassing van de productvoorwaarden. Zo zijn sinds januari dit jaar de voorwaarden van het Groepsticket aangepast.

Volledig voorkomen is niet altijd mogelijk, dus naast preventie richten we ook onze aandacht op het vaststellen en aanpakken van fraude en misbruik. In 2015 troffen 50 personen die op grote schaal misbruik maakten van de regeling Geld Terug Bij Vertraging een terugbetaalregeling met NS. De ruim 100.000 euro die deze 50 personen ten onrechte hadden geclaimd is al bijna volledig door hen terugbetaald. Een enkele afbetaalregeling loopt nog.

Sindsdien worden Geld Terug Bij Vertraging-verzoeken automatisch gecontroleerd en zijn er geen nieuwe gevallen van grootschalige fraude meer geweest. Een jaar geleden is het proces volledig opnieuw ontworpen, waardoor het voor reizigers nog makkelijker en sneller is geworden om geld terug te vragen, terwijl misbruik van de regeling wordt tegengegaan.

Nu zijn er de twee rechtszaken tegen personen die voor hoge bedragen gefraudeerd hebben met de NS-Business Card. We zijn blij dat de rechter zich over deze zaken buigt en hebben vertrouwen in een positieve uitkomst.

Categorie:
Provincie: