zaterdag, 28. april 2018 - 14:35 Update: 28-04-2018 14:47

Sluiting en forse boete van € 82.000 voor gebruik woningen op Wallen als logies voor 'zakenrelaties'

Sluiting en forse boete van € 82.000 voor gebruik woningen op Wallen als logies voor 'zakenrelaties'
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Op donderdag 26 april 2018 is een voornemen voor een boete van € 82.000 uitgegaan naar een eigenaar van 4 woningen midden in het Wallengebied. De woningen werden volgens de eigenaar gebruikt als logiesverblijf voor “zakenrelaties”.

Het pand was ingericht als hotel, en had zelfs een gastenboek.  Net als bij permanente verhuur van woningen aan toeristen, is ook hier echter sprake van woningonttrekking: woningen kunnen niet gebruikt worden door Amsterdammers die een woning nodig hebben. De logiesverblijven waren bovendien brandgevaarlijk. Het pand is daarom voor tenminste 3 maanden gesloten.  

Op het Prinseneiland werden deze week in een brandgevaarlijk illegaal hotel twee woningen gesloten. De overtreders woonden daar niet en de woningen werden illegaal als hotel gebruikt. De woningen zijn voor tenminste drie maanden gesloten en gaan pas weer open als de eigenaren hebben kunnen aantonen hoe ze de woningen weer legaal gaan gebruiken als woning voor Amsterdammers. Naast de sluiting kunnen de overtreders, waaronder een host en een huurder van een appartement, ook een boete van € 61.500 tegemoet zien.   Omdat illegale vakantieverhuur helaas ook vaak forse overlast veroorzaakt voor de directe omgeving is de handhaving op illegale vakantieverhuur van koningsdag tot en met 5 mei, wanneer er veel toeristen in de stad zijn, gewoon aan het werk. De handhaving maakt gebruik van allerlei data en online onderzoek om deze onttrekking van woningen aan te pakken. Zeker in drukke periodes, zoals de meivakantie, is de overlast vaak fors en loont het om illegale vakantieverhuur te melden bij Zoeklicht. Amsterdammers die overlast ervaren van illegale vakantieverhuur kunnen daarom zeven dagen per week – ook in het weekend en op feestdagen – van 14.00 tot 22.00 uur bellen met Zoeklicht op 14020.   Eerder is er in drukke vakantieperiodes extra gecontroleerd op illegale verhuur in de Haarlemmerbuurt en op de Burgwallen. Dat gebeurt de komende weken opnieuw, maar nu in de Jordaan. Die buurt krijgt nu extra aandacht vanwege het grote aanbod van vakantieverhuur en de daarmee gepaard gaande overlast. De handhavers zullen ook controleren of Amsterdammers hebben voldaan aan de verplichting om, elke keer dat de woning wordt verhuurd aan toeristen, dit te melden bij de gemeente. De boete voor het niet melden van vakantieverhuur bedraagt € 6.000 per keer. 

Wethouder Laurens Ivens (Wonen): “Door illegale hotels zijn er minder woningen beschikbaar terwijl we die juist zo hard nodig hebben. Daarnaast leiden deze illegale hotels vaak ook tot overlast voor de 

Categorie:
Provincie: