woensdag, 16. mei 2018 - 20:34

Voorwaarden waardevermeerderingsregeling veranderen

Voorwaarden waardevermeerderingsregeling veranderen
Foto: MV
Groningen

Per ingang van donderdag 17 mei veranderen de voorwaarden van de Waardevermeerderingsregeling. Ook woningeigenaren die schade vergoed krijgen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade komen nu in aanmerking voor de subsidie. Daarmee kunnen ze per adres maximaal 4.000 euro ontvangen voor het energiezuinig maken van de woning.

Dit betekent dat ook bewoners die schade veroorzaakt door de gasopslag Norg vergoed krijgen in aanmerking komen voor de Waardevermeerderingsregeling. Verder wordt de regeling aangepast voor oude schademeldingen en krijgen aanvragers de mogelijkheid om de realisatietermijn uit te stellen. De overige voorwaarden van de subsidieregeling blijven gelijk. Aanvragen kan via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Oude schademeldingen

Ook bewoners met een schademelding onder het oude schadeprotocol, die een aanbod krijgen van NAM, komen in aanmerking voor de Waardevermeerderingsregeling. Het gaat om situaties waarin NAM de schade erkent en de bewoner het aanbod accepteert. Of als de bewoner de schade toegekend heeft gekregen door de Arbiter Bodembeweging. Voor de gevallen waar NAM wel een aanbod doet, maar geen schade erkent, heeft NAM aangegeven zelf een vergelijkbare subsidie aan de bewoners te bieden.

Uitstel realisatietermijn

Voor 17 mei waren subsidieaanvragers verplicht om de verduurzamingsmaatregelen binnen twaalf maanden na het verlenen van de subsidie  uit te voeren. Het is nu mogelijk om uitstel aan te vragen. Deze voorwaarde is aangepast in verband met de versterking van woningen. Als het vanwege de versterking van een woning niet mogelijk is om de verduurzamingsmaatregelen binnen een jaar uit te voeren, dan kan de termijn met negen maanden worden verlengd. Hiervoor moet de subsidieontvanger wel een gemotiveerd verzoek indienen.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: