dinsdag, 23. oktober 2018 - 14:20 Update: 23-10-2018 17:00

MC IJsselmeerziekenhuizen vraagt uitstel van betaling

MC IJsselmeerziekenhuizen vraagt uitstel van betaling
Foto: PX
Lelystad

MC Slotervaart in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad e.o. vragen vandaag uitstel van betaling aan. Beide ziekenhuizen hebben al het mogelijke gedaan voor een kwalitatief en financieel verantwoorde toekomst. Financieel is dat niet gelukt. De betrokken zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars stoppen met de financiering.

Beide ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte. In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst. Scenario’s waarbij de ziekenhuizen de zorgkosten fors naar beneden brengen en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen, zijn door de zorgverzekeraars afgekeurd. Ook het voorstel om MC Slotervaart via een gecontroleerde afbouw binnen een half jaar geheel te sluiten, kreeg geen goedkeuring. MC IJsselmeerziekenhuizen kreeg geen steun voor forse afslankingsplannen met een nieuw innovatief zorgconcept in Flevoland.

Dinsdag worden de medewerkers en patiënten van beide ziekenhuizen op de hoogte gebracht van de actuele situatie. Dat nu uitstel van betaling wordt aangevraagd, geeft aan hoe nijpend de situatie voor beide ziekenhuizen is. Een faillissement is mogelijk onafwendbaar.

Zorg gegarandeerd

Inmiddels is de Inspectie Gezondheidzorg & Jeugd op de hoogte gebracht. Ook het ministerie van VWS, de NZa, betrokken gemeentebestuurders en zorgverzekeraars zijn op de hoogte gebracht. De patiëntenzorg blijft gegarandeerd, dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg. 

Reactie provincie Flevoland

Hoewel de provincie geen formele rol heeft in dit proces, vindt het college het van groot belang dat er een ziekenhuis is en blijft voor de inwoners van Lelystad en de omliggende gemeenten. Het college volgt de ontwikkelingen nauwgezet en onderhoudt hierover contact met het college van de gemeente Lelystad en zo nodig andere betrokkenen.

Het ziekenhuis heeft volgens de provincie een belangrijke maatschappelijke functie in de regio. Het is van belang voor de patiënten en de medewerkers van het ziekenhuis dat er op korte termijn duidelijkheid komt over hoe de ziekenhuiszorg nu georganiseerd gaat worden voor Lelystad en omgeving. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar en de bewindvoerder.

Categorie:
Provincie: