donderdag, 1. november 2018 - 14:08

Parkeren in Amsterdam duurder

Parkeren in Amsterdam duurder
Foto: Joenomias
Amsterdam

Wie in Amsterdam wil parkeren, gaat daar vanaf april 2019 meer voor betalen. Volgens de gemeente legt de auto nog steeds flink beslag op de beschikbare ruimte in de stad. Het college wil de binnenstad autoluw maken en stelt daarom een verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers voor

Amsterdam groeit, bloeit en wordt steeds drukker. De stad leefbaar en bereikbaar houden is dan een grote uitdaging. De auto legt nog steeds flink beslag op de beschikbare ruimte in de stad. Het college wil de binnenstad autoluw maken en stelt daarom een verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers voor. Wie in Amsterdam wil parkeren, gaat daar vanaf april 2019 meer voor betalen.

In het centrum kost een uur parkeren straks 7,50 euro (nu 5 euro). De extra opbrengsten investeren we in maatregelen die ten goede komen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad.

Meer ruimte voor groen en om te spelen

Nog steeds maken veel mensen gebruik van de auto om Amsterdam te bezoeken of zich in de stad te verplaatsen. Om de stad leefbaar en toegankelijk te houden is het nodig dat zij vaker kiezen voor andere vormen van mobiliteit. Door het gemotoriseerde verkeer minder ruimte te geven in de stad, kunnen we meer ruimte creëren voor groen en plekken om te spelen.

Waterbedeffect voorkomen

De auto is vooral tot last in de gebieden die niet voor de auto zijn gemaakt, zoals de historische binnenstad en 19e-eeuwse wijken. Smalle grachten en kades hebben te lijden van veel verkeer. Het college stelt dan ook voor om juist in die gebieden de parkeertarieven voor bezoekers flink te verhogen. De verschillen in de straattarieven tussen aan elkaar grenzende gebieden blijven klein om een waterbedeffect (verschuivende parkeerdruk) te voorkomen.

Meer geld naar openbaar vervoer

We willen bewoners en bezoekers stimuleren om op een andere manier binnen en naar de stad te reizen. Veel Amsterdammers laten hun auto al staan of maken bewust de keuze geen auto aan te schaffen. Bezoekers weten de P+R terreinen aan de rand van de stad steeds beter te vinden om daar goedkoop te parkeren en over te stappen op het openbaar vervoer. Om alternatieven voor de auto nog aantrekkelijker te maken, investeren we de komende jaren nog eens 400 miljoen euro in nieuwe trams, metro’s, zero emissiebussen en ov-infrastructuur.

Categorie:
Provincie: