donderdag, 22. november 2018 - 15:41 Update: 23-11-2018 8:23

Grote terreuroefeningen van start

Grote terreuroefeningen van start
Foto: Politie
Amsterdam

Om 15.00 uur zijn er grootschalige oefeningen gestart in 7 verschillende eenheden. De politie oefent samen met Marechaussee, de Veiligheidsregio en het Openbaar Ministerie op realistische scenario’s waarbij extreem geweld wordt gebruikt.

Het scenario is gebaseerd op een aanslag en de gevolgen daarvan. De focus van de oefening ligt daardoor niet alleen op de inzet door zogenoemde ‘first responders’ (hulpdiensten) maar juist ook op het bijbehorende landelijke opsporingsonderzoek naar de daders.  

Op elkaar ingespeeld

‘Als politie doen we er, samen met vele anderen, alles aan om een aanslag te voorkomen’, zegt gemandateerd portefeuillehouder Nicole Bogers. ‘Tegelijkertijd is het dreigingsniveau nog steeds substantieel, wat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Tijdens grote incidenten (zoals een aanslag) hebben verschillende politieonderdelen, maar ook hulpdiensten een belangrijke taak. Het is essentieel dat zij goed op elkaar zijn ingespeeld. Samen trainen en oefenen op extreem geweld-scenario’s is daarom van levensbelang.’