vrijdag, 30. november 2018 - 16:43 Update: 30-11-2018 16:52

Amsterdam UMC mag duur geneesmiddel weer zelf maken

Amsterdam UMC mag duur geneesmiddel weer zelf maken
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Zeist

Het Amsterdam UMC mag het dure geneesmiddel CDCA in de eigen apotheek maken. 'Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)', zo heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt.

Lagere zorgkosten

ZN is positief over de uitkomst van het onderzoek, omdat het ziekenhuis het geneesmiddel goedkoper kan maken dan de prijs die de fabrikant rekent. Minder kosten voor geneesmiddelen leiden uiteindelijk tot lagere zorgkosten voor iedere Nederlander.

Fabrikant Leadiant

De IGJ heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken rondom de bereiding, nadat farmaceut Leadiant hiertoe een zogenaamd handhavingsverzoek had ingediend. Leadiant is de fabrikant van het geregistreerde geneesmiddel CDCA. Dat geneesmiddel wordt voorgeschreven aan patiënten met de zeldzame stofwisselingsziekte CTX. 

Claim

Afgelopen voorjaar maakte het AMC bekend dit geneesmiddel zelf te gaan bereiden. Leadiant claimde dat het AMC en andere betrokken organisaties diverse overtredingen zouden hebben begaan. De inspectie heeft geconstateerd dat de magistraal bereide geneesmiddelen werden bereid op kleine schaal en rechtstreeks ter hand werden gesteld aan de patiënten. Dat is wettelijk toegestaan, mits het bereidingsproces voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Europese Farmacopee.

Aanpak dure geneesmiddelen

Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat er oplossingen komen voor de toename van dure geneesmiddelen. Onmaatschappelijk hoge geneesmiddelenprijzen bedreigen de toegankelijkheid van de zorg en kunnen binnen het ziekenhuis leiden tot verdringing van andere behandelingen. ZN juicht goedkopere en gelijkwaardige alternatieven toe, waaronder magistrale bereidingen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):