dinsdag, 12. februari 2019 - 19:09 Update: 12-02-2019 19:12

Hof wijst vordering voorschot agrariër op NAM deels toe

Hof wijst vordering voorschot agrariër op NAM deels toe
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leeuwarden

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dinsdag uitspraak gedaan in het hoger beroep in de zaak van een agrariër tegen de NAM over de vordering tot betaling van een voorschot op schade aan zijn woning en bedrijfsgebouwen als gevolg van aardbevingen door aardgaswinning. Dit meldt het gerechtshof dinsdag.

Mestkelders

De agrariër heeft betaling gevorderd van een voorschot van ruim € 3.000.000,- vanwege de kosten van herstel (herbouw) van enkele stallen en een mestsilo die volgens hem ernstig zijn beschadigd door bodembeweging. De schade aan de stallen betreft vooral de mestkelders. Daarnaast is een van de stallen na een storm ingestort. NAM heeft bestreden dat de schade het gevolg is van – kort gezegd – de aardgaswinning. Beide partijen beroepen zich op uitgebreide rapporten van deskundigen.

Beslissing van het hof

Het hof oordeelt dat het causaal verband tussen de gestelde schade aan de mestkelders en (bodembeweging vanwege) de aardgaswinning niet zo duidelijk is dat toewijzing van de vordering in kortgeding gerechtvaardigd is.

Herstel bovenbouw

Anders dan de rechtbank vindt het hof dat de vordering tot vergoeding van de in het verleden vastgestelde kosten van herstel van diverse scheuren wel toewijsbaar is. Ook de vordering betreffende de herstelkosten van de bovenbouw van de ingestorte stal vindt het hof toewijsbaar. Op deze herstelkosten wordt een deel van de door de agrariër ontvangen verzekeringsuitkering vanwege stormschade als voordeel in mindering gebracht. Per saldo wijst het hof een bedrag van € 408.000,- toe.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: