dinsdag, 26. februari 2019 - 13:27 Update: 26-02-2019 14:20

NCTV: Jihadisten houden zich nog steeds bezig met het voorbereiden van aanslagen

NCTV: Jihadisten houden zich nog steeds bezig met het voorbereiden van aanslagen
Foto: Archief Sxc
Hilversum

Het dreigingsniveau in Nederland blijft op 4 (op een schaal van 5).

In het nieuwste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat dat de kans op een aanslag in Nederland reëel blijft. NCTV: 'Er zijn nog steeds aanhangers van de jihadistische beweging die zich bezighouden met aanslagplanning binnen Nederland.' Dit schrijven meerdere media dinsdag. 

Op basis van berekeningen van internationale organisaties stelt de dienst dat het aantal doden als gevolg van terrorisme voor het derder op rijs is afgenomen. In 2014 was er nog een piek waar te nemen, vanaf 2015 nam het aantal doden als gevolg van terrorisme af. Toch is er nog steeds een dreiging van een aanslag in Nederland. Dat blijkt volgens NCTV onder meer uit het oprollen, in september, van de ‘Arnhem-groep’. Het gaat om een groep van zeven Nederlandse jihadisten die plannen smeedde voor een aanslag op een evenement. 

Volgens de AIVD en de NCTV bestaat de Nederlandse jihadistische beweging uit ruim vijfhonderd personen en enkele duizenden sympathisanten. AIVD en NCTV: 'De verwachting is dat de komende jaren jihadisten – ex-gedetineerden en ‘terugkeerders’ – in de Nederlandse samenleving zullen (her-)integreren en zich op gelijksoortige wijze zullen bewegen in salafistische netwerken.’ 

De NCTV schrijft dat van Nederlandse vrouwen en kinderen een 'reële dreiging' uitgaat. Het zou volgens de laatste cijfers  gaan om 10 Nederlanse vrouwen en met 25 kinderen die in een Koerdisch kamp in Syrië verblijven. Er is discussie ontstaan of Europese landen de gevangen IS-strijders en hun vrouwen en kinderen moeten terughalen. Maar dat terughalen zien veel landen niet zo zitten. Ook Nederlands is niet van plan om jihadstrijders, vrouwen en kinderen,  terug te halen. De NRCV schrijft in het Dreigingsbeeld: '' Er gaat een reële dreiging uit van deze jihadistische vrouwen, omdat zij enkele jaren in het strijdgebied doorbrachten en veelal faciliterende rollen vervulden. Ook van een deel van de jongens boven de negen jaar kan een dreiging uitgaan, zeker als zij getraind zijn of strijdervaring hebben.'

Categorie:
Provincie: