woensdag, 12. juni 2019 - 14:36 Update: 12-06-2019 15:33

Al decennialang veel fysiek en psychisch geweld in jeugdzorg

jeugdzorg, fysiek, psychisch geweld, commissie, onderzoek
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De Commissie Onderzoek naar geweld in de Jeugdzorg concludeert dat driekwart van de kinderen die tussen 1945 en nu in de Jeugdzorg hebben gezeten, te maken heeft gehad met fysiek, seksueel en psychisch geweld.

Meestal was het psychisch geweld. Het fysieke geweld werd in de loop van de tijd minder, het psychische geweld echter niet. Volgens de commissie beschouwen veel ex-pupillen die van 1945 in de interne jeugdzorg hebben gezeten hun bejegening als 'liefdeloos' en 'zeer hard'. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld te weinig ingegrepen. Het geweld werd gepleegd door leiders, pleegouders en andere kinderen. De kinderen werd onvoldoende beschermd. Oorzaak is vaak gebrekkig overheidstoezicht geweest. Dit melden meerdere media woensdag.

Maar ook nu nog zouden veel kinderen het klimaat onveilig vinden, zo toont de commissie aan. Dat zou vooral het geval zijn in de gesloten jeugdzorg evenals in de justitiële jeugdinstellingen "en de opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen".

De Commissie werd geleid door hoogleraar pedagogiek Micha de Winter en bestond uit zeven hoogleraren. In de afgelopen vier jaar interviewde de commissie duizenden mensen die in een pleeggezin of jeugdinstelling hhebben gezeten en deed daarnaast nog uitgebreid archief- en literatuuronderzoek. De geïnterviewden meldden vooral psychisch geweld, zoals treiteren, vernederen en isoleren. Dat had voor hen allerlei negatieve gevolgen, zoals relatieproblemen en problemen met het opvoeden van eigen kinderen.

Niet alleen jeugdzorginstellingen waren onderwerp van onderzoek, maar ook pleegzorg, jeugdpsychiatrie, tehuizen voor licht verstandelijk beperkten, doven- en blindeninternaten en minderjarigen in azc's.