woensdag, 3. juli 2019 - 13:09 Update: 03-07-2019 13:26

Amsterdam wil verandering op de Wallen

Foto van prostitutie raam red light | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De Gemeente Amsterdam is op zoek naar een nieuw prostitutiebeleid omdat er steeds meer bezoekers zijn die de sekswerker achter de ramen zien als slechts een attractie om te bekijken, en omdat onvergunde en onzichtbare prostitutie via internet de laatste jaren toenam. 'Hier is niet iedereen in de stad blij mee', zo laat de gemeente Amsterdam weten.

4 scenario's

'Het idee is nu: er moet een nieuw beleid komen. Na overleg met sekswerkers, exploitanten en andere betrokkenen uit de prostitutiebranche zijn er 4 scenario’s gemaakt met hoe het ook kan’, aldus de gemeente. 

Bijeenkomsten

Tijdens bijeenkomsten licht de burgemeester de scenario’s toe en gaat ze graag met de aanwezigen in gesprek over wat zal werken, en wat niet. Uiteindelijk bepalen de gemeenteraad en het college welk scenario verder wordt uitgewerkt. Dat wordt dan het nieuwe Amsterdamse prostitutiebeleid. Amsterdammers kunnen hun mening uitspreken op een van de twee bijeenkomsten die op 10 juli en op 12 juli worden gehouden.

Het nieuwe beleid

Het nieuwe beleid moet zorgen voor veiligheid, minder criminaliteit en minder overlast in de binnenstad. In ieder geval moet het nieuwe beleid zorgen voor waarborgen van mensenrechten: sekswerkers zijn zelfstandig, maken hun eigen keuzes en werken onder veilige omstandigheden. Verdere moet mensenhandel, witwassen en fraude worden voorkomen en bestreden. Daarnaast moet de overlast voor bewoners en andere ondernemers minder worden, de drukte aanvaardbaar, de openbare ruimte schoon en de bezoekers moeten zich gedragen.

De 4 scenario's op rij

Zoals gezegd, zijn er nu 4 scenario’s voor dit nieuwe beleid. Uiteindelijk wordt een keuze gemaakt voor één van deze scenario’s. In alle scenario’s wordt de vrije toegang tot de openbare ruimte van de Wallen en het Singelgebied ter discussie gesteld. Wie weet kunnen in de toekomst stegen en straten worden afgesloten om zo de toegang te reguleren. Ook een combinatie van vrij en gereguleerd is mogelijk.

Scenario 1:

De gordijnen van de raambordelen gaan dicht. Zo zijn sekswerkers en hun werkplekken niet meer zichtbaar vanaf de straat.

Scenario 2:

Minder raambordelen in de binnenstad. Een deel van de ramen in de binnenstad gaat dicht. Op een andere locatie in Amsterdam worden nieuwe werkplekken gecreëerd. Dat kunnen ramen zijn, maar dat hoeft niet. Ook de oprichting van een prostitutiehotel behoort tot de mogelijkheden.

Scenario 3:

Raambordelen in de binnenstad gaan dicht. Alle raambordelen op de Wallen en rond het Singel gaan dicht. In een ander deel van de stad worden nieuwe werkplekken gecreëerd. Dat kunnen ramen zijn, maar dat hoeft niet. Ook de oprichting van een prostitutiehotel behoort tot de mogelijkheden.

Scenario 4:

Meer raambordelen. Het huidige aantal van 330 raambordelen op de Wallen en rond het Singel wordt uitgebreid naar meer werkplekken. Dat kunnen ramen zijn, maar dat hoeft niet. Ook de oprichting van een prostitutiehotel behoort tot de mogelijkheden. Uitbreiding is alleen een optie als aan de uitgangspunten: waarborgen van mensenrechten, voorkomen en bestrijden van mensenhandel, witwassen en fraude en minder overlast voor bewoners en andere ondernemers is voldaan.

Categorie:
Provincie: