woensdag, 10. juli 2019 - 17:59 Update: 10-07-2019 18:02

Limburgse politiemedewerker buiten functie gesteld

Foto van kubus politie bureau | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Horst

Een politiemedewerker van het basisteam Horst/Peel en Maas met een leidinggevende rol is woensdag buiten functie gesteld vanwege een vermoeden van plichtsverzuim. Dit meldt de politie woensdag.

Onprofessioneel gedrag

De betreffende medewerker is werkzaam bij het basisteam Horst / Peel en Maas. De medewerker zou zich hebben beziggehouden met mogelijk onprofessioneel gedrag (uitingen en handelingen) ten opzichte van leiding, medewerkers en organisatie.

Deze maatregelen zijn genomen na verkregen informatie uit enkele disciplinaire onderzoeken waarbij in april dit jaar vier medewerkers en in juni drie medewerkers van BT Horst / Peel en Maas buiten functie zijn gesteld. Het disciplinaire onderzoek loopt nog. Er is momenteel geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek. 

Rijksrecherche

Er vindt wel in het kader van dit totale interne onderzoek ook een oriënterend onderzoek plaats door medewerkers van de Rijksrecherche. De uitkomsten daarvan zullen we moeten afwachten.  Alle betrokken medewerkers hebben hun geweldsmiddelen ingeleverd en hen is de toegang tot de politiegebouwen en -systemen ontzegd gedurende het onderzoek.

Maatregelen

De medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas zijn door de leiding geïnformeerd. Tevens zijn er maatregelen getroffen in de bedrijfsvoering om de hierdoor ontstane situatie in de personele planning het hoofd te kunnen bieden.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):