donderdag, 12. december 2019 - 13:07 Update: 12-12-2019 13:13

Achilles'29 mag van rechter niet meer op sportpark De Heikant komen

rechtbank-toga-waterkan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Arnhem

De kortgedingrechter van de rechtbank in Arnhem heeft de bestuurders en leden van voetbalclub Achilles’29 verboden om sportpark De Heikant - zonder toestemming van de eigenaren - te betreden. 'Als zij toch op het sportpark komen, moet een dwangsom worden betaald. Daarnaast moet Achilles’29 de opstallen op De Heikant ontruimen', zo heeft de rechtbank bekendgemaakt.

Onenigheid

De eigenaren van de velden en opstallen, Derks Pensioen BV en Lindestam BV, leven al enige tijd in onenigheid met de voetbalclub uit Groesbeek. Sinds 1 januari 2015 is Stichting Accommodatie Achilles’29 de sportvelden gaan huren van de eigenaar van de velden. De voetbalclub kon door middel van een gebruikersovereenkomst met de Stichting gebruik blijven maken van de velden en opstallen. Op 18 juni 2019 is de Stichting failliet gegaan. Rond dit faillissement zijn partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Gesprekken om tot een oplossing te komen hebben tot niets geleid. Vervolgens hebben de eigenaren aan Achilles’29 laten weten dat de club het terrein moet verlaten en ontruimen en is het terrein afgesloten.

Slijptol

Op 11 november 2019 hebben leden van Achilles en haar voorzitter zich door middel van een slijptol toegang verschaft tot het terrein. Het sportpark wordt sindsdien door eigenaren beveiligd. Nadat de club liet weten op 14 december 2019 gebruik te zullen gaan maken van de kantine, hebben de eigenaren de zaak in kort geding aanhangig gemaakt. Zij vorderen een verbod tot het betreden van de velden en ontruiming van de opstallen. De voetbalclub eist op haar beurt dat zij weer gebruik kan maken van de velden en opstallen. 

Eigenaren staan in recht

In deze zaak draait het om de vraag wie gerechtigd is tot het sportpark. Als uitgangspunt geldt dat de eigenaren niet hoeven te dulden dat Achilles’29 het sportpark betreedt, tenzij de eigenaren daartoe op basis van gemaakte afspraken gehouden zijn. Dat blijkt niet meer het geval. Gemaakte afspraken zijn opgezegd, al dan niet door de curator als gevolg van het faillissement.

Bodemrechter

Of de eigenaren gehouden zijn om met Achilles nieuwe afspraken te maken, is een zaak voor de bodemrechter. Mogelijk is ook de gemeente daarbij partij. Niet aannemelijk is geworden dat Achilles ’29 voor haar sportactiviteiten nergens anders terecht kan. Er is dan ook geen reden om vooruit te lopen op beslissingen van de bodemrechter. Hierbij speelt mee dat de verhoudingen tussen partijen zeer gespannen zijn, iets dat de voetbalclub zich zelf dient aan te trekken. De club en sommige leden heeft zich schuldig gemaakt aan eigenrichting, het spelen voor eigen rechter. Dreigende en onacceptabele uitlatingen en gedragingen zijn niet geschuwd.

Vorderingen eigenaren toegewezen

Achilles’29 krijgt op straffe van dwangsommen een verbod om –zonder toestemming van de eigenaren - het sportpark te betreden. De opstallen moeten worden ontruimd. De club moet haar leden binnen 24 uur na betekening van dit vonnis hierover schriftelijk informeren.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):