maandag, 23. december 2019 - 16:58 Update: 23-12-2019 17:19

Provincie moet vergunning asfaltverwerker opnieuw bekijken vanwege stikstofrisico

asfalt-stikstof-bloemen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Bosch

De provincie Noord-Brabant moet opnieuw beoordelen of een zogenaamde thermische reinigingsinstallatie van een asfaltverwerker in Son en Breugel niet te veel schade veroorzaakt aan omliggende natuurgebieden. 'De provincie heeft fouten gemaakt bij het verlenen van een vergunning aan het bedrijf', zo besliste de rechtbank Oost-Brabant maandag.

Milieuvereniging

Het asfaltverwerkingsbedrijf in Son en Breugel kreeg in januari 2017 een vergunning van de provincie om een thermische reinigingsinstallatie in hun bedrijf aan te leggen. Hiermee worden verontreinigde stoffen uit het asfalt verwijderd en vervolgens vernietigd in een thermische verbrander. Een milieuvereniging uit Brabant vreest dat hierdoor extra stikstof vrijkomt met alle nadelige gevolgen voor de Natura 2000-gebieden in de directe omgeving van het bedrijf. De vereniging stapte daarom naar de rechter.

PAS

De provincie verleende de vergunning met toepassing van het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) van eind 2014. Dit mag echter niet volgens een uitspraak in mei jl. van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de aanvraag zat destijds een uitgebreid rapport uit oktober 2014 waarin staat wat de invloed is van een thermische reinigingsinstallatie op de nabijgelegen natuurgebieden. De provincie heeft dat rapport destijds niet betrokken bij de vergunningverlening.

Herstelbesluit

De rechtbank kan niet beoordelen of het rapport nog steeds actueel is. Er kan niet worden uitgesloten dat in de afgelopen 5 jaar ontwikkelingen zijn geweest die van invloed zijn op de juistheid van de uitkomst van de beoordeling uit het rapport. Daarnaast stelt de milieuvereniging terecht dat bij enkele natuurgebieden kritische waarden worden overschreden. Al met al draagt de rechtbank de provincie op een zogeheten herstelbesluit te nemen. Daarbij moet zij onder meer kijken naar het rapport van oktober 2014, maar ook naar de staat van natuurgebieden op dit moment.