vrijdag, 6. maart 2020 - 18:01 Update: 06-03-2020 18:51

Bernard Wientjes moet 'aanvaardbare' compensatie voor Zeeland gaan verkennen

militair-hek-bewaken
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Vlissingen/Den Haag

In opdracht van het kabinet, de Provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen, gaat Bernard Wientjes aan de slag als speciaal adviseur in Zeeland. Hij zal een advies uitbrengen over de verkenningen van een compensatiepakket voor Vlissingen en Zeeland. Dit hebben de verschillende partijen gezamenlijk besloten tijdens een bestuurlijk overleg op 6 maart.

Aanvaardbaar compensatiepakket

Het advies van speciaal adviseur Wientjes moet leiden tot een aanvaardbaar compensatiepakket voor zowel Zeeland, Vlissingen als het kabinet. De start van dit proces vormt de eerste steen onder een nieuwe basis voor vertrouwen in de samenwerking tussen het kabinet en Zeeland in de toekomst.

‘Stap in de goede richting’

Minister Knops is blij met Bernard Wientjes als speciaal adviseur. 'Ik verwacht dat er vanaf vandaag gewerkt kan worden aan hernieuwd vertrouwen tussen Zeeland het kabinet. We zijn er nog lang niet, maar we zetten vandaag een eerste stap in de goede richting van een gepaste en zorgvuldig tot stand gekomen compensatie voor Zeeland. Daarbij draait het niet alleen om geld, maar ook om de mensen in de regio, en de kansen voor de toekomst.'

Herstellen vertrouwen

Commissaris van de Koning Han Polman: 'Vooropgesteld, wij hebben een contract met het Rijk over de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dat contract moet het kabinet wat ons betreft nakomen. Als het voorgenomen besluit om de Marinierskazerne niet in Vlissingen te vestigen definitief wordt, dan is compensatie vanzelfsprekend maar eerst moet het kabinet werken aan het herstel van vertrouwen. Dat vertrouwen kan het herstellen door samen met de speciaal adviseur en Zeeland te werken aan een ruimhartige en volwaardige compensatie. Wij wensen Bernard Wientjes veel wijsheid en succes toe en nodigen hem graag uit snel naar Zeeland te komen.' 

'Advies voor de zomer'

Speciaal adviseur Bernard Wientjes gaat de komende maanden aan de slag om een advies op te stellen. 'Ik ga onder andere kijken naar een concreet pakket aan maatregelen waarmee de economische structuur in Zeeland en Vlissingen kan worden versterkt. Ik ben gemotiveerd om aan de slag te gaan en verwacht nog voor de zomer met mijn advies te komen.'

Categorie:
Provincie: