vrijdag, 3. april 2020 - 17:27 Update: 03-04-2020 17:30

'Bewoners vakantieparken mogen niet op straat komen te staan'

Foto van vakantiepark | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen roept gemeenten en veiligheidsregio’s op om bewoners van vakantieparken niet op straat te laten belanden tijdens de coronacrisis. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdagmiddag.

'Nu niet handhaven op permanente bewoning'

De minister vraagt nu niet te handhaven op permanente bewoning van vakantieparken tenzij er sprake is van een onveilige situatie of criminaliteit. Daarnaast mag een eventuele sluiting van vakantieparken geen gevolgen hebben voor bewoners.

'Menselijke maat'

Minister van Veldhoven; 'Ik vraag gemeenten om met de menselijke maat te handhaven als het gaat om de permanente bewoning van een vakantiewoning zonder dat daar een vergunning voor is en vooral te zoeken naar maatwerkoplossingen. Dat gebeurt gelukkig al vaak, maar zeker nu ten tijde van de coronacrisis vraag ik daar extra aandacht voor. Mensen moeten niet op straat belanden in een tijd dat het extra moeilijk is om een andere woning te vinden.'

Eenvoudiger permanente bewoning toestaan

Om het voor gemeenten eenvoudiger te maken om permanente bewoning van een recreatiewoning toe te staan wordt naast de reeds bestaande persoonsgebonden omgevingsvergunning ook een objectgebonden vergunning mogelijk gemaakt. Daardoor kunnen gemeenten ook toestaan dat in een specifieke recreatiewoning altijd mensen mogen wonen. Hiervoor wordt een wijziging van het besluit omgevingsrecht doorgevoerd. Wat de beste optie is voor een specifiek vakantiepark blijft een lokale keuze.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: