zondag, 13. september 2020 - 21:16 Update: 13-09-2020 21:23

OM Amsterdam blijft achter beslissing voorwaardelijk sepot Akwasi staan

Tweets van Akwasi
Foto: Twitter
Amsterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam blijft achter de beslissing staan tot een voorwaardelijk sepot in de zaak Akwasi zoals die afgelopen vrijdag is gemeld. Dit meldt het OM zondagavond.

Commotie op social media

'Dit weekend ontstond met name op social media de nodige commotie over de beslissing zelf én over de officier van justitie die deze beslissing mede heeft genomen', aldus het OM.

Uitgebreide reflectie

De beslissing tot een voorwaardelijk sepot is na uitgebreide reflectie in verschillende colleges van bestuur door het parket Amsterdam genomen. Daarbij zijn verschillende officieren van justitie, ook van het Landelijk Expertisecentrum Discriminatiezaken en de parketleiding betrokken geweest. 

Grote achterban Akwasi

Het OM in Amsterdam is ervan overtuigd dat met deze beslissing het grootste maatschappelijke effect kan worden bereikt. Het OM acht een preventief effect op de korte termijn geboden om de veiligheid van een ieder tijdens de aankomende Sinterklaasperiode te waarborgen. De heer Akwasi heeft een grote achterban en kan door middel van een statement bij die achterban de boodschap afgeven dat geweld onacceptabel is.

Officier van justitie

Gisteren en vandaag was er ook de nodige commotie over het feit dat officier van justitie Jacobien Vreekamp bestuursvoorzitter is geweest van het Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam. Zij heeft deze functie gedurende twee termijnen van drie jaar vervuld. Het bestuur kwam gemiddeld drie à vier keer per jaar bijeen. De taak van het bestuur, waarin personen van verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd, is het ‘het besturen op afstand’ van het Meldpunt dat met wettelijke taken is belast.  Afgelopen juli heeft Vreekamp afscheid genomen van het bestuur omdat haar tweede termijn erop zat. Sindsdien is zij dus niet meer aan het meldpunt verbonden.

Geen conflicterende belangen

De leiding van parket Amsterdam was vanzelfsprekend op de hoogte van deze nevenfunctie van Vreekamp. Om ervoor te zorgen dat het openbaar ministerie middenin de samenleving kan functioneren worden officieren van justitie gestimuleerd nevenfuncties te bekleden. Juist vanwege haar betrokkenheid bij het onderwerp discriminatie lag een nevenfunctie op dit terrein voor de hand. De hoofdofficier is van mening dat er bij de uitoefening van deze bestuursfunctie geen sprake is geweest van conflicterende belangen.

Zaak discriminerende teksten op Facebook

Morgen dient voor de rechtbank Amsterdam een zaak waarbij verspreid over verschillende dagen 25 verdachten zijn gedagvaard wegens de verdenking opruiende, beledigende of discriminerende teksten op Facebook te hebben gepubliceerd. Overigens is in die zaak ook in vijf gevallen mede besloten tot een voorwaardelijk sepot omdat deze personen inzicht hadden gegeven dat dit niet de goede weg was. 

Vreekamp van zaak afgehaald

Aanvankelijk zou officier van justitie Vreekamp deze zaak samen met een andere officier op zitting doen, maar omdat de strafzaak centraal moet staan – en dus niet de officier van justitie – heeft de parketleiding van OM Amsterdam vandaag besloten dat Vreekamp deze zaak niet zal doen. De parketleiding staat volledig achter Vreekamp en heeft alle vertrouwen in haar, maar omdat zij nu zo in de schijnwerpers is komen te staan zou haar aanwezigheid de aandacht kunnen afleiden van de inhoud van de zaak, hetgeen onwenselijk is.

Categorie:
Provincie: