vrijdag, 18. september 2020 - 7:46

NVZ roept kabinet op: geef méér ruimte voor passende beloning zorgprofessionals

verpleegster-bed-tillift
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

De bonusregeling voor de medewerkers in de zorg is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) adviseert haar leden de bonus van € 1000 in 2020 ruimhartig toe te kennen aan alle zorgprofessionals die direct of indirect hun steentje hebben bijgedragen aan de zorg voor Covid-patiënten of aan de noodzakelijke veranderingen in de zorgorganisatie. Ziekenhuisbestuurders moeten de ruimte hebben om dit redelijkerwijze te bepalen zonder hierop achteraf aangesproken te kunnen worden. Alleen het uitzonderen van professionals en bestuurders met hogere inkomens is te billijken om de benodigde middelen doelgericht te besteden.

Dit zou ook het uitgangspunt moeten zijn voor de toekenning van de voor 2021 aangekondigde bonus van € 500. NVZ-voorzitter Ad Melkert: "De medewerkers vormen het hart van de zorg en hebben recht op deze blijk van waardering. Daar past geen gemillimeter of geschipper bij. Of iemand nu in de catering, de verpleging of de ICT in een ziekenhuis werkt, iedereen zet zich in voor de zorg in deze moeilijke tijd.”

Loonontwikkeling onder druk

De NVZ maakt zich grote zorgen over de verder afgenomen ruimte voor de structurele loonontwikkeling, zoals uit de ingediende begroting blijkt. Ziekenhuizen komen daarmee in een onmogelijke spagaat: oplopende verwachtingen voor meer loon, terwijl er steeds minder voor beschikbaar is. “Hierover is het laatste woord niet gezegd”, aldus Melkert die het kabinet en de Kamer oproept extra middelen voor het nodige arbeidsmarktbeleid toe te voegen aan de nu beschikbare ruimte op grond van het Hoofdlijnenakkoord. Want ook 2021 zal in het teken staan van het bestrijden van het coronavirus en het tegelijkertijd moeten inhalen van achterstanden en blijven leveren van reguliere zorg. We hebben meer medewerkers en medewerksters nodig op basis van een passende beloning en goede werkondersteuning.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):