donderdag, 21. oktober 2021 - 10:35 Update: 21-10-2021 10:45

Steeds meer mensen hebben een baan: nu 9.100.000 werkenden

cwi-werk-baan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het aantal werkenden is in de afgelopen drie maanden verder toegenomen. 'Zo steeg het aantal werkenden per maand met gemiddeld 22.000 waardoor er op dit moment ongeveer 9,1 miljoen mensen een betaalde baan hebben', zo meldt het CBS donderdag.

Vooral meer jongeren 

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar met gemiddeld 22.000 per maand naar 9,1 miljoen in september. 'Onder jongeren nam de arbeidsparticipatie het meest toe', aldus het CBS. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af met gemiddeld 2.000 per maand. Hiermee waren in september 292.000 mensen werkloos.

Geregistreerde WW-uitkeringen bij UWV

UWV registreerde eind september 208.000 lopende WW-uitkeringen. In september hadden 4,0 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 22.000 per maand gedaald. Het aantal mensen dat eerder niet tot de beroepsbevolking behoorde en aan het werk ging of op zoek ging naar werk, was groter dan het aantal werkenden en werklozen dat de arbeidsmarkt verliet.

Werkloosheidspercentage licht gedaald

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. 

3,1 procent

Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. Tussen maart en augustus 2020 steeg de werkloosheid van 2,9 procent naar 4,6 procent. Daarna is dit percentage vrijwel voortdurend gedaald, tot 3,1 procent in juli 2021. Na een lichte toename in augustus, is het percentage in september, net als in juli, weer 3,1 procent.

Semiwerklozen

Behalve werklozen zijn er ook semiwerklozen die óf recent gezocht hebben naar werk (maar niet beschikbaar zijn) óf direct beschikbaar zijn voor werk (maar niet hebben gezocht) en deeltijders die meer uren willen werken. Deze groepen vallen buiten de werkloosheidsdefinitie, maar worden ook gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Na een tijdelijke stijging tijdens de eerste periode van de coronacrisis, in het tweede kwartaal van 2020, is het totale onbenut potentieel (onder wie dus ook de werklozen) in het afgelopen jaar flink gedaald. In het tweede kwartaal van 2021 ging het om 1,0 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):