dinsdag, 4. januari 2022 - 9:46

Minder gemeenten met bevolkingskrimp in 2021

Woningen
Foto: fbf
Eemsdelta

In 2021 daalde het aantal inwoners in 47 gemeenten, een jaar eerder nog in 61. Vooral in de noordelijke provincies hadden minder gemeenten te maken met bevolkingskrimp dan een jaar eerder. In Flevoland groeide de bevolking verhoudingsgewijs het sterkst. Door de toegenomen immigratie groeide de bevolking van de grote steden weer sterker. De bevolking van Nederland groeide met naar schatting 118 duizend inwoners. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2021.

In Groningen, Fryslân en Drenthe daalde het aantal gemeenten met een bevolkingsdaling van 14 van de 40 gemeenten in 2020, naar 3 in 2021: Eemsdelta, De Fryske Marren en Smallingerland. In 2021 kwamen er door binnenlandse verhuizingen per saldo meer nieuwe inwoners bij in deze provincies in Noord-Nederland. Deze ontwikkeling past in de trend die al sinds 2015 gaande is: een toename van verhuizingen vanuit de Randstad naar minder dichtbevolkte delen van het land.

In de rest van Nederland veranderde er wat betreft het aantal krimpgemeenten minder. In 2021 lagen gemeenten met een dalend aantal inwoners vooral in Zuid-Limburg, en in mindere mate in de Achterhoek, langs de Noordzeekust en in Zeeland. De meeste krimpgemeenten hebben een relatief vergrijsde bevolking waardoor er meer sterfgevallen zijn dan geboorten.

Categorie:
Provincie: