woensdag, 12. januari 2022 - 17:51 Update: 12-01-2022 17:56

FNV: Vooral lage inkomens de dupe van hoge inflatie

waakvlam-verwarming
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Voor het eerst in jaren is er weer een hoge inflatie in Nederland. Tussen december 2020 en december 2021 zijn de prijzen met gemiddeld 5.7% gestegen. Dit gemiddelde heeft echter niet voor iedereen dezelfde gevolgen.

'Hard gelach'

Uit eerste berekeningen van FNV blijkt dat de prijsstijgingen voor met name lagere inkomens een hard gelach zijn. Dit meldt de FNV woensdag. 

Hoge inflatie

Voor het eerst in jaren is er weer een hoge inflatie in Nederland. Tussen december 2020 en december 2021 zijn de prijzen met gemiddeld 5.7% gestegen. Dit gemiddelde heeft echter niet voor iedereen dezelfde gevolgen', aldus de FNV. 

Relatief grote koopkrachtdaling lagere inkomens

De inflatie komt op dit moment vooral voort uit de stijging van de prijzen van elektriciteit, gas en brandstoffen. Huishoudens die hier relatief veel van kopen, zullen logischerwijs een grotere koopkrachtdaling kennen dan mensen die hier relatief een klein deel van hun inkomen aan besteden. Voor huishoudens met een lager inkomen is dit problematisch omdat zij een relatief groot deel van hun inkomen uitgeven aan gas en elektriciteit. Dit wordt versterkt doordat in Nederland huurwoningen gemiddeld genomen slechter zijn geïsoleerd dan koopwoningen.

Nibud

Een rekenvoorbeeld maakt dit duidelijk. We hebben hiervoor gekeken naar de Nibud cijfers voor bestedingspatronen en de CBS cijfers voor inflatie. Voor een alleenstaande werknemer met een minimumloon en een sociale huurwoning komt de inflatie uit op circa 5.5%. Daarmee is de persoonlijke inflatie van deze persoon net onder het gemiddelde. Huurt deze persoon echter een slecht geïsoleerde woning met weliswaar €100,- minder huur maar hogere stookkosten dan stijgt de inflatie naar 9.4%. 

Modaal

Kijken we daarentegen naar iemand met een modaal inkomen die eenzelfde soort woning heeft gekocht in plaats van huurt dan verandert het plaatje. Omdat voor deze persoon de energiekosten een veel kleiner deel van het inkomen uitmaken en de hypotheeklasten voor langere termijn zijn vastgezet, is de persoonlijke inflatie 3.6%. 

'Niet in de kou zetten'

Petra Bolster, lid Dagelijks Bestuur FNV: 'De inflatie van 5.7% heeft dus lang niet voor iedereen dezelfde impact. Om mensen met lagere inkomens niet in de kou te zetten, is het van groot belang om deze werknemers dit jaar een goede loonsverhoging te geven. Daarnaast moet het kabinet zo snel mogelijk werk maken van het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen, zodat het minimumloon weer een inkomen is waar fatsoenlijk van geleefd kan worden en mensen die echt niet kunnen werken, weer rond kunnen komen van de bijstand.'

Categorie:
Provincie:
Tag(s):