dinsdag, 8. maart 2022 - 21:09

Onderzoek naar haalbaarheid Deltaplan en Lelylijn

trein-rijdend
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Leeuwarden

Op 8 maart is het onderzoek ‘Analyse Deltaplan Noordelijk Nederland’ gepubliceerd. 'Dit onderzoek toont aan dat investeren in het spoornetwerk in noordelijk Nederland tot positieve ontwikkelingen leidt', zo meldt de provincie Friesland dinsdag.

Noordelijk Nederland

'Zo wordt de leefbaarheid in het noorden vergroot en de economie verstevigd, waardoor noordelijk Nederland substantieel meer kan bijdragen aan de brede welvaart van heel Nederland. Ook draagt het Deltaplan significant bij aan de realisatie van landelijke en Europese klimaatdoelstellingen.

'Lelylijn en Deltaplan bieden ons gunstige perspectieven'

Gedeputeerde Avine Fokkens van de provincie Friesland is enthousiast: 'Veel sneller reizen met de trein. Woningbouw naar behoefte. En impulsen voor onze welvaart en leefbaarheid. Lelylijn en Deltaplan bieden ons gunstige perspectieven.'

Deltaplan Noordelijk Nederland

Een aantal positieve effecten komt uit het onderzoek naar voren. De ‘Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland’ scoort positief in de Brede Welvaartsanalyse. In alle scenario’s groeien noordelijk Nederland en de rest van Nederland economisch dichter naar elkaar toe. De Bouwstenen verdelen de materiële en immateriële welvaart beter over het land. Dit heeft een positief effect op het welzijn, de gezondheid en de sociale cohesie van de hele Nederlandse samenleving. Meer voorzieningen in noordelijk Nederland vergroot de leefbaarheid en zorgt voor meer woongenot. Ook worden de achterlandverbindingen van Lelystad Airport versterkt.

Lelylijn

De Lelylijn zorgt meteen al voor minimaal 20 duizend extra reizen en een aanzienlijke verkorting van de reistijden van en naar het noorden. Tussen Groningen/Leeuwarden en Schiphol scheelt het tot wel vijftig minuten reistijd. De Nedersaksenlijn komt goed uit de maatschappelijke kosten- en batenanalyse, het is een nieuwe schakel in het netwerk. De lijn biedt vooral de regionale kernen in Drenthe, Groningen en Twente ontwikkelperspectief en kan krimp weren in deze regio.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):