maandag, 19. september 2022 - 16:23 Update: 19-09-2022 16:33

Politiemedewerker Landelijke Eenheid ontslagen na grensoverschrijdend gedrag

agenten-uniform
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Driebergen

De eenheidsleiding van de Landelijke Eenheid (LE) heeft een medewerker ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim in de vorm van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen en oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen. Dit meldt de politie maandag.

Disciplinair onderzoek

In december 2021 stelde de eenheidsleiding een disciplinair onderzoek in naar het handelen van de politiemedewerker. Het onderzoek volgde op ontvangen informatie en werd uitgevoerd door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de LE. In februari 2022 is de medewerker buiten functie gesteld vanwege meerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag en het mogelijk misbruiken van de positie. Op basis van de uitkomsten van het VIK-onderzoek volgde in september 2022 het strafontslag.

'Integriteit basis van goed politiewerk'

Rob van Bree, plaatsvervangend politiechef LE: 'Als eenheidsleiding hechten we veel waarde aan een veilig werkklimaat voor iedereen. Daarnaast is integriteit de basis van goed politiewerk. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen, daar verantwoordelijkheid voor nemen en hier transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. De politie is daar alert op, onderzoekt meldingen van plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet. Zo ook in dit specifieke geval.'

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: