EBTL

woensdag, 23. januari 2019 - 14:47

Aso-AZC's zijn niet opgewassen tegen overlast en crimineel gedrag bewoners

Personeel van de twee speciale opvanglocaties waar overlastgevende asielzoekers verblijven, de zogenaamde Extra Begeleiding en Toezichtlocatie (EBTL), is Lees verder...