Integrale controle

zaterdag, 16. juni 2018 - 9:27

Integrale controle overlast Amsterdamse grachten

Gisteren heeft de politie in samenwerking met Waternet, de Belastingdienst, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM Lees verder...