kleedgeld

dinsdag, 10. september 2013 - 21:34

Van Rijn verzacht maatregelen zak- en kleedgeld AWBZ

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de compensatieregeling eigen risico (CER) en de regelingen specifieke zorgkosten, worden Lees verder...