zaterdag, 4. maart 2006 - 22:36

Ondertekening koopovereenkomst Spinhuis

Zwolle

Op donderdag 2 maart hebben de dienst Domeinen, de familie Boer en de gemeente Zwolle de koopovereenkomst voor het Spinhuis ondertekend. Daarmee komt de herontwikkeling van dit rijksmonument tot hotel/restaurant een belangrijke stap dichterbij.

Het Spinhuis is als rijksmonument nu nog in het bezit van de Rijksgebouwendienst en wordt beheerd door de dienst Domeinen, onderdeel van het ministerie van Financiën.
De familie Boer wil het pand kopen om er een restaurant annex hotel van te maken dat prachtig zal aansluiten op het nieuwe theater pal naast het Spinhuis.
Aangezien de dienst Domeinen het monument niet rechtstreeks aan de familie Boer mag verkopen, treedt de gemeente Zwolle op als ‘tussenpersoon’: zij koopt het Spinhuis van de Domeinen waarna zij het direct weer doorverkoopt aan de familie Boer.

Restauratie architect Maarten Fritz heeft opdracht gekregen voor de bouwkundige restauratie en herinrichting van dit bijzondere monument, dat in 1739 als tuchthuis is gebouwd en tot voor enkele jaren als gevangenis in gebruik is geweest. Bert Verweij, die eerder de verbouwing van de Librije voor zijn rekening nam, zal de binnenhuisarchitectuur vorm geven. De renovatie is aan strenge regels gebonden en er moeten bijvoorbeeld allerlei authentieke elementen bewaard blijven. Daarom worden de (ver)bouwplannen nauw afgestemd met de Rijksdienst voor de monumentenzorg en de sectie monumenten van de gemeente.

De verwachting is dat de familie Boer binnen enkele maanden een vergunningaanvraag kan indienen. Aangezien voor het Spinhuis uitgebreide procedures moeten worden gevoerd, kan waarschijnlijk in de loop van 2007 met de verbouwing worden gestart.
Provincie:
Tag(s):