woensdag, 20. september 2006 - 8:51

Struinen door het Renkums Beekdal met de GPS

Renkum

De kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Renkum gaan met een GPS (Global Positioning System) struinen in het Renkums Beekdal. Dit gebeurt van 25 september tot en met 6 oktober en 6 t/m 10 november. Na een welkom door een medewerker van Staatsbosbeheer in het gebouw De Beken start de excursie.

Als het bladerdek niet al te dik is, wijzen de satellieten de leerlingen de weg door het bos naar het bedrijventerrein, waar in de toekomst natuurontwikkeling plaats gaat vinden. Door middel van een eerder genomen panoramafoto gaan de leerlingen kijken wat er tot nu toe is veranderd.

Ook op andere plaatsen krijgen de basisschoolleerlingen diverse opdrachten. Ze gaan kijken naar de specifieke planten en dieren die in het beekdal voorkomen. Verder meten ze de tem-peratuur van de drie beken die door het gebied lopen en gaan ze kijken naar het waterleven in de poel bij het gebouw De Beken van Staatsbosbeheer.

Weer terug op school schrijven de kinderen de antwoorden in een logboek, zodat ze de ontwikkelingen in het Renkums Beekdal kunnen volgen. Deze excursie is een onderdeel van een project over het Renkums Beekdal op de scholen.
Provincie:
Tag(s):