maandag, 11. juni 2007 - 13:55

Eemsmond schenkt scootmobielen aan Hunsingoheerd

Uithuizen

Op woensdag 13 juni zal wethouder Alie Boekhoudt op ludieke wijze 16 scootmobielen overdragen aan woon-zorgcomplex Hunsingoheerd in Uithuizen. Om 11.00 uur vindt bij Hunsingoheerd de officiële overdracht van de vervoermiddelen plaats.

De nadruk bij woon-zorgcomplex Hunsingoheerd ligt op zelfstandig wonen met hulp en zorg op maat. Door de Wmo-consulenten van de gemeente Eemsmond is samen met enkele afgevaardigden van Hunsingoheerd een lijst opgesteld van hulpmiddelen die de bewoners nodig hebben. Deze middelen, waaronder de scootmobielen, worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning betaald en in een ‘hulpmiddelenpool’ opgenomen. In deze ‘pool’ komen ook tilliften, tilbanden en toiletverhogers.

Van de 16 geschonken scootmobielen zijn er 14 kleine/lichte scootmobielen voor gebruik in de lange gangen van het woon-zorgcomplex. Het voordeel hiervan is dat de bewoners intern beter mobiel zijn, minder afhankelijk van het personeel en dat er meer ruimte in de wandelgangen overblijft. Daarnaast gaat het om twee grotere scootmobielen waarmee bewoners buiten kunnen rijden.
Provincie:
Tag(s):