dinsdag, 27. januari 2009 - 10:20

Geen promotie tegemoetkoming reiskosten MBO-ers

Groningen

SP-raadsleden Agnes Schlebusch en Ria Rademaker vonden dat de gemeente Groningen de regeling voor het terugkrijgen van 50 % van de reiskosten voor MBO leerlingen zou moeten promoten, zodat alle leerlingen die daarvoor in aanmerking er gebruik van kunnen maken. Zij stelden hierover schriftelijke vragen.

'Niet nodig', zegt het College in antwoord op de vragen van Rademaker en Schlebusch: 'Het is een provinciale regeling en de provincie maakt via brieven en website genoeg reclame voor de vergoeding.' Ria Rademaker baalt. 'En op dit negatieve antwoord van de gemeente hebben we dan maar liefst tweeëneenhalve maand moeten wachten! Daar zullen we in elk geval nog wel een briefje achteraan sturen. waarom dat zo lang moest duren?'

Sinds 1 januari 2009 kunnen Groninger MBO leerlingen 50% van de reiskosten terugkrijgen. Dan moeten ze minimaal 10 kilometer van school wonen en het gezinsinkomen rond het minimum liggen.
Provincie:
Tag(s):