zaterdag, 9. mei 2009 - 11:32 Update: 11-09-2018 12:44

Grote rampoefening in en rond VU

Amsterdam

Vanaf zaterdagochtend 9 mei 2009 vond rond en in VU medisch centrum een grote calamiteitenoefening plaats. Bij de oefening was een centrale rol weggelegd voor de spoedeisende hulp van VUmc, ' slachtoffers ' werden opgevangen op de SEH en 1B.

Naast de reguliere (hulp)diensten, zoals GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen), Brandweer en Politie, was bij de oefening ook een belangrijke rol weggelegd voor Defensie.

Het meest vielen de groene legerambulances op, die - naast de normale ambulances - tijdens de oefening zorg droegen voor vervoer van de slachtoffers.

De oefening behelste de opvang en hulpverlening aan een grote groep slachtoffers, die door blootstelling aan een chemische stof in een laboratorium gewond waren geraakt.

Deze slachtoffers moesten eerst ontsmet (gedecontamineerd) worden. De Brandweer richtte hiervoor samen met de GHOR een decontaminatietunnel in.

Nadat elk slachtoffer was geregistreerd en was ontsmet, vervoerden de ambulances de "schone" slachtoffers naar de Spoedeisende Hulp van VU medisch centrum, waar specialisten en verpleegkundigen de zorg overnamen.

Slachtoffers werden daar op grond van hun verwondingen doorverwezen naar onder andere de OK en de Intensive Care. VUmc zette hiervoor het Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP) in werking.

Calamiteitenoefeningen waren een belangrijk element in de voorbereiding op werkelijke rampen, zoals de brand in Volendam en recentelijk het ongeluk met het Turkish Airlines toestel.

VUmc houdt minimaal elke twee jaar een dergelijk grote oefening. Zoals voor elke oefening worden specifieke doelen vastgesteld. Op 9 mei waren deze doelen de opvang van familie van slachtoffers, communicatie en gebruikmaking van elkaars kennis en kunde.

De oefening werd even na het middaguur afgesloten met een evaluatie, die zal leiden tot een beter voorbereide crisisorganisatie van alle betrokken hulporganisaties.

De oefening had geen effect op de (snelheid van) behandeling van patienten die met spoed hulp nodig hebben. Als het vanwege een echte calamiteit nodig was geweest, dan kon de oefening worden afgeblazen en waren betrokkenen direct beschikbaar voor echte inzet. De enige overlast die zich kaon voordoen, was dat gespeelde slachtoffers zich melden op de SEH.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: