dinsdag, 29. november 2011 - 21:42

Bijna alle bushaltes Zwolle beter toegankelijk

Zwolle

Zwolle gaat volop verder met het beter toegankelijk maken van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de stad. Tot najaar 2012 worden ongeveer negentig bushaltes toegankelijker gemaakt voor reizigers, met name voor mensen met een lichamelijke beperking. Van de in totaal 311 bushaltes in Zwolle zijn tot nu toe al 205 aangepast.

De aanpassingen van de haltes maken onderdeel uit van een breder doel: optimaal toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen. Gemeente, provincie, de rijksoverheid en consumentenorganisaties werken daar al een aantal jaren aan. In Zwolle zijn inmiddels de bussen verlaagd, is infrastructuur aangepast en is de reisinformatie in de bus en bij haltes verbeterd.

Makkelijker
Samen met de provincie heeft de gemeente de afgelopen periode ook ingezet op het toegankelijker maken van bushaltes. Op een groot aantal plaatsen in de stad zijn haltes zo gemaakt dat passagiers makkelijk(er) in en uit de bus kunnen stappen.

In totaal zijn in de eerste fase van dit project al 205 haltes verbeterd. Burgemeester en wethouder willen het overgebleven budget hiervan graag inzetten voor de tweede fase: de aanpassing van zo'n negentig haltes.

De Zwolse gemeenteraad bepaalt binnenkort of het budget voor die aanpassingen ook daadwerkelijk beschikbaar komt.

Enthousiast
Verkeerswethouder René de Heer is enthousiast over de aanpak: "We streven er in Zwolle naar alle vormen van vervoer zo optimaal mogelijk in te zetten. Mensen moeten zelf kunnen bepalen hoe ze van A naar B willen.

Hetzij met eigen vervoer, hetzij met openbaar vervoer. Mensen met een lichamelijke beperking zijn - nog meer dan anderen - gebaat bij toegankelijk en efficiënt openbaar vervoer. De verbeteringen rond de Zwolse stadslijnen dragen daaraan bij."
Provincie:
Tag(s):