vrijdag, 13. november 2015 - 12:50

Rechter wijst staking van de gaswinning in het Groningenveld af

Rechter wijst staking van de gaswinning in het Groningenveld af
Groningen

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft vandaag de vordering van twee particulieren tot veroordeling van de Staat tot staking van de gaswinning in het Groningenveld afgewezen.

De voorzieningenrechter is niet aan een inhoudelijke afweging toegekomen omdat hij van oordeel is dat de Staat niet de partij is die feitelijk gas wint in het Groningenveld en alleen al daarom niet kan worden veroordeeld die winning te staken. De voorzieningenrechter heeft daarbij overwogen dat toewijzing van de vordering ook niet tot de door de eisers gewenste staking van de gaswinning had kunnen leiden omdat de NAM, die niet gedagvaard was, niet aan een veroordeling van de Staat gebonden zou zijn geweest en de gaswinning gewoon had kunnen voortzetten.

Provincie: