dinsdag, 1. december 2015 - 19:09 Update: 01-12-2015 21:31

70 miljoen voor intelligente transportsystemen (ITS) betere doorstroming verkeer

Miljoeneninvestering voor intelligente transportsystemen om verkeer beter te laten doorstromenF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en twaalf regio's trekken tot 2017 ruim 70 miljoen euro uit voor intelligente transportsystemen (ITS). Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu dinsdag.

'Het gaat om nieuwe technieken en diensten waarbij reizigers onderweg realtime rij- en reisadviezen krijgen. Een onderdeel is ook de toepassing van innovatieve vormen van verkeersmanagement, zodat het verkeer na een evenement of grote opstopping op de weg beter verspreid wordt over de wegen', aldus het ministerie . 

Om met de allernieuwste technieken in de praktijk ervaring op te doen worden in verschillende regio’s in Nederland in totaal negen projecten opgezet. De minister en regionale bestuurders hebben daarover vandaag de afspraken bekrachtigd. 
De focus van Intelligente Transport Systemen ligt op reizigersgedrag voorafgaand aan en tijdens de reis. 

Doel is om de reiziger te bedienen met persoonlijke, real time en locatie-afhankelijke adviezen. De miljoeneninvestering versterkt Nederlands positie als internationaal koploper op het gebied van innovatieve mobiliteit en biedt kansen voor het bedrijfsleven.

Minister Schultz: 'Op internet vind je nu al een zee aan informatie over zaken die invloed hebben op drukte op de weg, zoals het weer, wegwerkzaamheden en een festival in de buurt. Maar pas als je al deze puzzelstukjes bij elkaar legt, kun je reizigers écht reisadvies op maat geven. Met de nieuwe intelligente systemen krijgen weggebruikers individueel advies op basis van realtime informatie en zijn ze in staat om te anticiperen op wat ze zelf zien, en ook op wat er buiten hun gezichtsveld gebeurt. Auto’s communiceren daarvoor niet alleen met elkaar en de kant van de weg, maar in de toekomst ook met verkeerslichten.'

Van supermarkten tot festivalbezoekers

In het hele land worden de negen ITS-projecten gezamenlijk opgezet rondom verschillende thema’s. Zo werken de regio’s Groningen-Assen, Arnhem-Nijmegen, Midden-Nederland en Metropoolregio Amsterdam samen met Ahold aan een tool, om de supermarktlogistiek te verbeteren door vrachtverkeer slim te laten rijden. Zo kunnen de betrokken regio’s 200 vrachtautoritten per dag structureel vermijden.

Daarnaast start een project om filevorming door incidenten te verminderen. De uitrol begint in Brabant en Noord Holland. Jaarlijks stranden er ruim 20.000 vrachtauto’s en 150.000 personenauto’s op het hoofdwegennet. Door informatie beter te delen, kunnen zowel verkeersmanagement als weggebruikers beter rekening houden met incidenten. Dit kan bij landelijke dekking een filereductie van 2,5 procent opleveren.

Ook op gebied van verkeersdrukte rondom festivals valt veel winst te behalen. Jaarlijks zijn festivalbezoekers goed voor vijf miljoen autoritten in de spits in en rond de steden. Door te investeren in de ontwikkeling van goede informatiediensten en event-apps, kunnen bezoekers reisadvies op maat krijgen. Zo blijft de omgeving voor festivalbezoekers en andere weggebruikers zo goed mogelijk bereikbaar.

Categorie:
Provincie: