woensdag, 2. november 2016 - 11:10

Amsterdam plaatst kentekencheckers voor milieuzone bestelauto’s

Amsterdam plaatst kentekencheckers voor milieuzone bestelauto’s
Ansterdam

Vanaf vandaag kunnen eigenaren van bestelauto’s checken of hun voertuig vanaf 1 januari 2017 nog welkom is in de Amsterdamse milieuzone. Tot 1 februari staan bij zeven afritten van de A10 kentekencheckborden die passerende automobilisten laten zien of hun voertuig wel of niet de stad in mag. Ook op de website van de gemeente staat een kentekenchecker. Hiermee wil de gemeente automobilisten informeren over wat de milieuzone voor hen betekent.

Schone lucht voor Amsterdam

De uitbreiding van de milieuzone is één van de maatregelen die de stad neemt om de uitstoot door verkeer terug te dringen. Wethouder Abduleheb Choho (Duurzaamheid): ‘De lucht in Amsterdam moet schoner, en daar nemen we veel verschillende maatregelen voor. Daar horen ook vervelende maatregelen bij, zoals een milieuzone. Door iedereen die een te vuile bestelwagen heeft om straks nog de stad in te mogen zo goed mogelijk vooraf te waarschuwen, zorgen we er wel voor dat de invoering van deze milieuzone zo redelijk mogelijk gaat.’

Toegangseisen

Bestelauto’s met een dieselmotor van vóór 1 januari 2000 mogen vanaf 1 januari 2017 de milieuzone niet meer in. Voor voertuigen die om medische redenen zijn omgebouwd, is een ontheffing mogelijk. Meer informatie over toegangseisen en de ontheffing is te vinden op www.amsterdam.nl/milieuzone.

Boete en waarschuwingsbrieven

Het verkeersbesluit is op 28 oktober gepubliceerd. Hiermee wordt het verkeersbord en daarmee ook de hoogte van de boete vastgesteld. Van 1 januari tot 1 mei ontvangen overtreders van de milieuzone bestelauto’s geen boete maar een waarschuwingsbrief. Deze periode is voornamelijk bedoeld om mensen te laten wennen aan de nieuwe regels. Vanaf 1 mei ontvangen overtreders een boete van €90. Al in november en december 2016 worden herinneringsbrieven gestuurd naar bestuurders van bestelauto’s die de milieuzone inrijden en niet aan de per 1 januari 2017 geldende toegangseisen voldoen.

Agenda Duurzaam Amsterdam

Het Amsterdamse college wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. In 2020 kent Amsterdam 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik. De groei naar uitstootvrij verkeer in 2025, door verdere stimulering van elektrisch vervoer, slimme distributie en
de uitbreiding van de milieuzone, moet de lucht in de stad gezonder maken. 

Categorie:
Provincie: