woensdag, 5. december 2018 - 10:30

Leeuwarden zet belangrijke stap in aanpak armoede

Leeuwarden zet belangrijke stap in aanpak armoede
Foto: Archief EHF
Leeuwarden

Het terugdringen van armoede en schuldenproblematiek vormt een belangrijke ambitie van de gemeente Leeuwarden. Hierbij wil de gemeente met zoveel mogelijk partijen samenwerken.

Sjoerd Feitsma, wethouder Armoedebeleid: ‘Met de ondertekening van een convenant intensiveert de gemeente Leeuwarden de samenwerking met een groot aantal bewindvoerders die in de gemeente Leeuwarden actief is. Andere bewindvoerders worden ook uitgenodigd en gemotiveerd zich bij dit convenant aan te sluiten.

Het doel van het samenwerkingsconvenant is gezamenlijk de best passende hulp op het gebied van financiële ondersteuning aan inwoners bieden. Daarnaast het realiseren van een optimale inzet van maatschappelijke middelen, beschermingsbewind wordt alleen waar nodig ingezet.’

Het convenant bevat afspraken over wie welke rol in het ondersteunen van inwoners met financiële problemen heeft en hoe de partijen elkaar gaan versterken, de duur van schuldenbewinden en versnelde toeleiding van onderbewindgestelden naar een schuldhulpverleningstraject.

Daarnaast starten partijen per 1 januari 2019 met de pilot Samenwerken bij de instroom in beschermingsbewind. In deze pilot gaan de bewindvoerders en sociaal werkers een gezamenlijk intakegesprek voeren met inwoners die zich met een hulpvraag op het gebied van schulden bij de bewindvoerder meldt.

De bewindvoeringskantoren die zich als eerste bij het convenant aansluiten zijn: Kompas Zuidlaren, Aktiva, Care to coach, Houkes Bewindvoering, Frl Bewindvoering en Budgetbeheer, Confidio en Kredietbank Nederland. Ook Amaryllis neemt actief deel aan het convenant.

Categorie:
Provincie: